Lo ngại xuất khẩu khả quan

Theo số liệu của Bộ Công Thương, dù kim ngạch xuất khẩu 7 tháng năm 2013 ước đạt trên 72 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2012 nhưng trong từng lĩnh vực, xuất khẩu đang thể hiện bức tranh đáng quan ngại.

Giảm theo chủ trương

Nhóm hàng nông sản, thủy sản - vốn là thế mạnh của Việt Nam - tháng 7 và sau 7 tháng giảm lần lượt 7,2% và 8,6% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung 7 tháng đầu năm, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ là rau quả tăng 28%, hạt tiêu 17%, nhân điều 5%, do lượng xuất khẩu tăng đã bù đắp phần nào mức giảm do giá giảm.

Ngoại trừ thủy sản đạt kim ngạch 3,38 tỷ USD, giảm nhẹ 0,2%, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn trong nhóm đều giảm mạnh so với cùng kỳ như: cà phê ước đạt 1,9 tỷ USD, giảm gần 23%; gạo ước đạt 1,87 tỷ USD, giảm 13%; cao su ước đạt 1,22 tỷ USD, giảm 17,6%...

Tính chung 7 tháng đầu năm, mức giảm do lượng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ ước khoảng 814 triệu USD, trong đó riêng cà phê ước giảm khoảng 589 triệu USD, gạo ước giảm 213 triệu USD. Mức giảm kim ngạch xuất khẩu do giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới giảm khoảng 359 triệu USD (trừ thủy sản, rau quả do không có giá bình quân).

Sự giảm dần tỷ trọng xuất khẩu của nhóm hàng nông, thủy sản là phù hợp với chủ trương của Chính phủ trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2020.

Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản cũng rơi vào tình trạng giảm do lượng và giá xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu nhóm này tháng 7 ước đạt 755 triệu USD, giảm gần 14% so với tháng 6 và giảm 30% so với cùng kỳ năm 2012.

Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm ước đạt 5,76 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ. Sau 7 tháng, giá xuất khẩu các mặt hàng đều giảm so với cùng kỳ, trong đó giảm mạnh nhất là quặng và các khoáng sản khác giảm 49,9%, than đá giảm 20,4%. Theo ước tính, trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này giảm do giá khoảng 562 triệu USD và giảm do lượng xuất khẩu 456 triệu USD.

Theo đó, trong báo cáo về xuất nhập khẩu do Cục Xúc tiến thương mại đưa ra đã cảnh báo nông, thủy sản là nhóm hàng có lợi thế và năng lực cạnh tranh dài hạn. Nhưng với hàng nông sản của Việt Nam, đặc điểm nổi bật là giá trị gia tăng còn thấp nên mục tiêu trong thời gian tới càng cần tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng để tăng giá trị và kim ngạch xuất khẩu; chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu hướng mạnh vào chế biến sâu, phát triển xuất khẩu sản phẩm có chất lượng cao, sản phẩm sinh thái có giá trị gia tăng cao, có sức cạnh tranh và có thương hiệu mạnh.

Vẫn chủ yếu gia công

Điểm đáng lưu ý khác là kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm tăng 14% có đóng góp quan trọng của nhóm hàng công nghiệp chế biến khi hầu hết các mặt hàng đều có kim ngạch tăng. Kim ngạch của nhóm này tăng gần 26% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 69,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó điện thoại di động tiếp tục là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất với 11,63 tỷ USD, tăng 87% so với cùng kỳ.

Lo ngại xuất khẩu khả quan ảnh 1

Hàng nông sản cần nâng cao chất lượng và chế biến sâu để tăng sức cạnh tranh. 

Một điểm nhấn nữa trong xuất khẩu 7 tháng là DN đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Trong khi khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 24,5 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ, khu vực FDI đạt 48,24 tỷ USD (kể cả dầu thô), tăng 22% so với cùng kỳ.

Vai trò này càng quan trọng trong cán cân thương mại thể hiện ở việc khối DN FDI xuất siêu 6,91 tỷ USD, còn khối DN trong nước nhập siêu 7,65 tỷ USD. Trong các mặt hàng xuất khẩu của khu vực FDI, đáng chú ý điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng tuy mới xuất hiện trong vài năm gần đây nhưng đã tăng lên nhanh và trong 7 tháng đã vượt tất cả mặt hàng khác, lên đứng thứ nhất của khu vực FDI và cả nước, với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 11,6 tỷ USD, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là mặt hàng có kỹ thuật, công nghệ cao, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới công nghệ vốn là mục tiêu có tầm quan trọng nhất của việc thu hút FDI.

Sự có mặt của nhà đầu tư nước ngoài là nguyên nhân khiến Thái Nguyên trở thành địa phương có dự án FDI cấp phép mới trong 7 tháng cao nhất cả nước với số vốn đăng ký 2,1 tỷ USD, chiếm 44,8% tổng vốn đăng ký cấp mới (tháng 3, Samsung chính thức khởi công đầu tư tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên với vốn đầu tư dự kiến lên đến 2 tỷ USD).

Tuy nhiên, kết quả này cũng phản ánh nhóm sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo - vốn đang là chủ lực của xuất khẩu Việt Nam - vẫn chủ yếu là gia công xuất khẩu. Điển hình là mặt hàng điện thoại di động có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất và mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất hiện nay, song chủ yếu do các công ty nước ngoài nhập toàn bộ linh phụ kiện vào Việt Nam để lắp ráp và xuất khẩu, do vậy kim ngạch xuất khẩu lớn song giá trị gia tăng không được bao nhiêu.

Quang Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất