Lo ngại khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn

Báo cáo mới nhất của Bộ Lao động-Thương binh&xã hội (LĐ-TB&XH) về đánh giá tác động sau 5 năm gia nhập WTO cho biết, giai đoạn 2007-2011, cả nước đã tạo việc làm cho trên 7,9 triệu lượt người, tăng gần 3% so với 5 năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động khu vực thành thị giảm từ 5,1% năm 2006 còn 4,2% năm 2011. Cơ cấu lao động chuyển biến tích cực, tỷ lệ lao động làm trong khu vực nông-lâm-ngư nghiệp giảm từ trên 55% năm 2006 xuống 48% năm 2011.

Chính sách tiền lương đã khắc phục tình trạng phân phối bình quân, xóa bỏ bao cấp. Chính sách trợ giúp người nghèo, người bị thiên tai, sinh viên, công nhân khu công nghiệp… được triển khai mở rộng. Cơ hội việc làm và thu nhập của người lao động tăng lên rõ rệt.

Tiền lương và thu nhập của người lao động có xu hướng tăng lên, nhưng từ đầu năm 2008 đến nay, đời sống người làm công ăn lương bị ảnh hưởng nhiều bởi lạm phát.

Dù Việt Nam có tốc độ giảm nghèo nhanh, song khoảng cách giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất gia tăng, phân hóa giàu nghèo có khả năng diễn ra mạnh hơn, gia tăng sự chênh lệch về cơ hội và thu nhập của các nhóm người nghèo khác nhau.

Đa số người nghèo có trình độ thấp, làm việc trong điều kiện lao động nghèo nàn với tiền lương thấp, thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội công.

Cuộc chiến chống nghèo đói của Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi gia nhập WTO. Người nghèo yếu thế trong kinh doanh toàn cầu do trình độ học vấn thấp và khả năng thích nghi với công nghệ mới yếu. Đặc biệt, những nhóm nghèo mới xuất hiện do những cú sốc kinh tế, nguồn lực (đất đai) hạn chế hoặc bị thu hẹp, mất việc làm.

Dựa trên kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020 khoảng 6%/năm, theo đánh giá của Bộ LĐ-TB&XH, số việc làm mới tạo ra tiếp tục tăng bình quân 2,4-2,8%/năm tương đương 1,1-1,3 triệu việc làm, thất nghiệp giảm còn 4,78% vào năm 2015 và 4,23% vào năm 2020.

Nhưng dư thừa lao động ở một số ngành dệt may, da giày, cao su, du lịch… có thể xảy ra do ảnh hưởng trực tiếp của biến động kinh tế thế giới. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa sản xuất hàng nhập khẩu thay thế có nguy cơ bị thu hẹp sản xuất hay đóng cửa do không đủ sức cạnh tranh.

Dự báo, tỷ lệ lao động nông nghiệp nông thôn năm 2015 sẽ giảm còn 48,7%, năm 2020 còn 32,2% tương đương 12 triệu người.

Để giảm áp lực mất việc làm và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, thời gian tới cần phát triển đồng bộ thị trường lao động, nâng cao chất lượng dự báo và thông tin thị trường lao động, tăng giám sát và điều tiết cung-cầu lao động, mở rộng thị phần những thị trường xuất khẩu lao động hiện có và phát triển thị trường mới.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề, phát triển mạnh các hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn và chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Có thể sửa đổi hệ thống chính sách giảm nghèo theo hướng hiệu quả, hỗ trợ để người nghèo tiếp cận thuận tiện các dịch vụ xã hội cơ bản, khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo.

Đồng thời Chính phủ cần tập trung nguồn lực và chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo với những địa bàn khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách đời sống giữa các vùng, nhóm dân cư…

Ngọc Quang (Hà Nội)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Một công ty công nghệ ở TPHCM với nhiều sản phẩm, như: thanh toán online, phát triển AI (trí tuệ nhân tạo) phục vụ đời sống số. Ảnh: TẤN BA

TPHCM chuyển đổi số - đổi mới toàn diện hoạt động bộ máy

(ĐTTCO)-UBND TPHCM vừa phê duyệt chương trình chuyển đổi số đặt mục tiêu đến năm 2030 TPHCM trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền. Đặc biệt, chuyển đổi số cũng giúp mang nhiều tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp như giảm thủ tục hành chính hay chỉ cần cung cấp thông tin một lần…