Ký quỹ cải tạo môi trường khi khai thác khoáng sản

Ký quỹ cải tạo môi trường khi khai thác khoáng sản ảnh 1

Mọi tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải lập Đề án cải tạo, phục hồi môi trường trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đồng thời phải thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường trước khi tiến hành khai thác. Tùy theo thời hạn khai thác, mức ký quỹ dao động từ 15% đến 100% tổng chi phí cải tạo môi trường đã được phê duyệt.

Đây là thông tin được nêu trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo.

Việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường là việc các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản ký một khoản tiền vào Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc Quỹ bảo vệ môi trường địa phương nhằm mục đích bảo đảm tài chính cho việc cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Theo đó, dự thảo quy định mọi tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải lập Đề án cải tạo, phục hồi môi trường trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đồng thời phải thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường trước khi tiến hành khai thác.

Mức ký quỹ được quy định như sau: Đối với các trường hợp có thời hạn khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản dưới 5 năm phải thực hiện ký quỹ một lần. Mức tiền ký quỹ bằng 100% dự toán tổng chi phí phục hồi môi trường trong Đề án cải tạo, phục hồi môi trường đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 5 năm trở lên thì được phép ký quỹ nhiều lần. Cụ thể, đối với dự án có thời hạn khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp dưới 10 năm thì mức ký quỹ lần đầu bằng 25% tổng số tiền phải ký quỹ.

Đối với dự án có thời hạn khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp từ 10 năm đến dưới 20 năm thì mức ký quỹ lần đầu bằng 20% số tiền phải ký quỹ. Còn đối với dự án có thời hạn khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp từ 20 năm trở lên thì mức ký quỹ lần đầu bằng 15% số tiền phải ký quỹ.

Số tiền ký quỹ những lần sau được tính bằng số tiền phải ký quỹ trừ đi số tiền ký quỹ lần đầu và chia đều cho các năm còn lại theo thời hạn của giấy phép khai thác khoáng sản được cấp.

(Chinhphu)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Truyền hình Đức: Vingroup góp phần khiến thế giới thay đổi cách nhìn về Việt Nam

Truyền hình Đức: Vingroup góp phần khiến thế giới thay đổi cách nhìn về Việt Nam

(ĐTTCO) - Đại dịch Covid-19 có thể là thảm hoạ với nhiều doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu nhưng cũng là cơ hội tuyệt với những doanh nghiệp có sự linh hoạt và chiến lược kinh doanh đúng đắn. Đài Truyền hình DW (Đức) nhấn mạnh, VinFast, thương hiệu ô tô Việt thuộc Tập đoàn Vingroup là điển hình tiêu biểu của việc nhanh chóng phục hồi và có tiến bước nhanh sau khi Việt Nam thành công bước đầu khống chế dịch Covid-19.