Kiểm soát chặt việc chuyển giá từ năm 2012

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng một chương trình hành động tổng thể cũng như hàng năm, bắt đầu từ năm 2012 nhằm kiểm soát hiệu quả hơn vấn đề chuyển giá trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 Kiểm soát chặt việc chuyển giá từ năm 2012 ảnh 1

 Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng yêu cầu chương trình phải đề ra được mục tiêu, nội dung hoàn thiện pháp luật, chế tài xử lý; đưa ra những hướng dẫn cụ thể về kiểm soát chống chuyển giá; xây dựng các chương trình đào tạo (kể cả thuê tư vấn quốc tế) phù hợp với tập quán, thông lệ quốc tế về vấn đề này nhằm tăng cường năng lực quản lý cho các cơ quan, địa phương liên quan.

Đồng thời, trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành phù hợp để triển khai chương trình hành động nêu trên, trong đó đặc biệt chú trọng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan với các địa phương để nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với hiện tượng chuyển giá.

Cùng với đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng và đẩy mạnh các chương trình hợp tác quốc tế về tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát chống chuyển giá; xây dựng chương trình truyền thông để cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền về vấn đề này một cách rõ ràng, đầy đủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần chỉ đạo các cơ quan ở địa phương, trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy hoạch pháp luật của doanh nghiệp nhằm phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với hiện tượng chuyển giá.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, để công tác đấu tranh chống chuyển giá ngày càng có hiệu quả, cần phải nghiêm túc xem xét, đánh giá đúng tính chất của vấn đề để từ đó đề ra các giải pháp thích hợp, với quan điểm tiếp cận và lộ trình phù hợp nhưng hạn chế đến mức thấp nhất khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc thu hút đầu tư cũng như môi trường đầu tư nói chung.

Chuyển giá là một vấn đề phức tạp, nhiều nước trên thế giới cũng có phát sinh hiện tượng này, và sẽ còn diễn biến dưới nhiều hình thức. Tại nước ta vấn đề chuyển giá chỉ nổi lên trong thời gian qua khi công tác kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật được các cơ quan chức năng triển khai mạnh mẽ, tích cực.

T.H(Chinhphu)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất