Ì ạch cải cách, trách nhiệm giải trình

(ĐTTCO) - Dù Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (về vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế), Nghị quyết 24 của Quốc hội (về tái cơ cấu nền kinh tế) đã ban hành được 2 năm, và Nghị quyết 27/NQ-CP (về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 2 nghị quyết nêu trên) đã được ban hành hơn 1,5 năm, nhưng đến nay vẫn còn đến 3 bộ và 18 địa phương chưa hoặc chậm ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Long An, Hòa Bình và Gia Lai chưa ban hành kế hoạch hành động; các bộ, địa phương còn lại đều chậm ban hành chương trình hành động. 
Sự chậm trễ này dường như cho thấy nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn “bình chân như vại” trước các yêu cầu cấp bách về việc cơ cấu, thay đổi mô hình tăng trưởng hiện nay. Và đó sẽ là thách thức nếu muốn triển khai các chính sách từ Trung ương xuống địa phương cũng như cần sự phối hơp liên ngành.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc thực hiện nhiệm vụ của nhiều bộ, ngành mới chỉ dừng ở việc tiếp tục thực hiện theo tiến độ, chưa thực sự tạo đột phá về giải pháp, đổi mới về cơ chế, chính sách, quy định quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan. Các bộ, ngành, địa phương còn chưa thực sự chủ động và quyết liệt trong việc đề xuất về cải cách cơ chế, chính sách cơ cấu lại nền kinh tế, tạo thuận lợi cho DN và người dân trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng thể hiện quan điểm khi cho rằng, một số nhiệm vụ được thực hiện nhưng chưa thực sự phù hợp với tinh thần, quan điểm cải cách tại Nghị quyết 24 mà mới chỉ được cải thiện hơn so với giai đoạn trước. Một số nhiệm vụ đã được triển khai nhưng kết quả khó đo lường, chưa thấy rõ như: phát triển nguồn nhân lực, phát triển và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới, cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập. Vì vậy, Ủy ban Kinh tế đề nghị cần xây dựng bộ chỉ tiêu để đánh giá cụ thể, toàn diện kết quả cơ cấu lại nền kinh tế. 
Ủy ban Kinh tế cũng chỉ ra 3 trọng tâm gồm cơ cấu lại đầu tư công, DN nhà nước và các tổ chức tín dụng khó có thể khó đạt được mục tiêu trước năm 2019. Đối với cơ cấu lại đầu tư công, những hạn chế liên quan đến việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn không đúng tiến độ, vượt dự toán sẽ ảnh hưởng đến tính bền vững của kế hoạch vay, trả nợ công đến năm 2020.
Kết quả thực hiện cơ cấu lại DN nhà nước mới chỉ là bước đầu, đòi hỏi tiếp tục quan tâm thực hiện các biện pháp nhằm tránh thất thoát vốn nhà nước, nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện và phát triển DN sau cổ phần hóa. Việc thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng còn khó khăn trong thu hút nhà đầu tư tư nhân để tham gia xử lý các ngân hàng yếu kém; còn một số vướng mắc trong công tác phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành để triển khai hiệu quả Nghị quyết 42 của Quốc hội (về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng).
Ủy ban Kinh tế lưu ý Chính phủ, tăng cường tính trách nhiệm và giải trình của các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu trong việc hoàn thành các nhiệm vụ. Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế chưa triển khai hoặc đã triển khai, nhưng chưa có kết quả rõ ràng.

Hà My

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đơn hàng dệt may tiếp tục sụt giảm mạnh

Đơn hàng dệt may tiếp tục sụt giảm mạnh

(ĐTTCO)-Hội Dệt may thêu đan TPHCM cho biết, đơn hàng may mặc của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn liên tục suy giảm, chỉ bằng 40% so với cùng kỳ năm 2019.