Hướng dẫn mới về khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN

(ĐTTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng một số quy định về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Hướng dẫn mới về khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN

Thông tư bổ sung thêm các khoản trích khấu hao tài sản cố định không được trừ đối với trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng (một phần vốn hoặc toàn bộ doanh nghiệp); khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động vượt định mức quy định hoặc không ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hồ sơ sẽ không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Hướng dẫn cũng quy định tăng mức chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động… lên tối đa 3 triệu đồng/tháng/người nhưng phải đáp ứng một số quy định.
Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các khoản chi cho chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).

H.My

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khi các đại gia ... bán cà phê

Khi các đại gia ... bán cà phê

(ĐTTCO) - Chuỗi cà phê bình dân thời gian gần đây đang trở nên sôi động khi có sự tham gia của nhiều thương hiệu mới, trong đó đáng chú ý là chuỗi Ông Bầu (của 3 đại gia Đoàn Nguyên Đức, Võ Quốc Thắng, Trần Thanh Hải). Vì sao các đại gia lại quan tâm đến thị trường này? Liệu đây có phải cuộc dạo chơi của những đại gia muốn làm thương hiệu?