Hợp nhất 3 Tổng công ty Cảng hàng không

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương hợp nhất 3 Tổng công ty Cảng hàng không: miền Bắc, miền Trung và miền Nam thành Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải quyết định việc hợp nhất này theo quy định hiện hành.

Hợp nhất 3 Tổng công ty Cảng hàng không ảnh 1

Theo phương án này, sẽ duy trì DN 100% vốn nhà nước đối với 7 Công ty mẹ - Tổng công ty và 2 Công ty TNHH MTV thuộc Bộ Giao thông vận tải; Công ty TNHH MTV Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thuộc Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung; 2 Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long; 4 Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; 6 Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Đồng thời, thực hiện cổ phần hóa đối với: 13 DN thuộc Bộ Giao thông vận tải; 21 Công ty TNHH MTV thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 3 Công ty thuộc các Trường Đại học Hàng hải, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Đại học Giao thông vận tải TPHCM; 2 Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5; 4 Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8; Công ty TNHH MTV Cầu 1 Thăng Long thuộc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long; 2 Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam; 3 đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc; Công ty Thương mại và Du lịch hàng không Đà Nẵng thuộc Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung; 2 Công ty thuộc Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam; 2 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; 3 đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; 4 đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chuyển thành CTCP theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP đối với Công ty Xây dựng công trình 136, Công ty Đường 126 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1; Công ty Xây dựng và Sản xuất vật liệu 529 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5; 4 Công ty thuộc Tổng công ty Xây dựng đường thủy; Công ty Cơ khí ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam; Công ty Đường bộ 230 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ngoài ra, thực hiện phá sản đối với 2 DN: Công ty Xây dựng công trình 506 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và Công ty Thương mại và Đầu tư giao thông vận tải thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam.

T.H (chinhphu)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất