Hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành xăng dầu

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công Thương tiến hành sửa đổi, bổ sung Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu để từ đó hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo hướng phù hợp với thực tiễn của hoạt động kinh doanh mặt hàng xăng dầu.

 Hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành xăng dầu ảnh 1

Cơ chế này sẽ chú trọng đến phương pháp trích lập, sử dụng và hạch toán Quỹ bình ổn giá xăng dầu, xác định giá thành và giá bán phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, thực hiện công khai, minh bạch kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Bộ Tài chính cũng sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước; trong đó có bổ sung các chế tài nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, ban lãnh đạo doanh nghiệp trong công tác quản lý, điều hành và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Cùng với đó, Bộ Tài chính sẽ tăng cường công tác giám sát của các cơ quan được phân cấp thực hiện chức năng chủ sở hữu, các cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện thanh tra, kiểm toán toàn diện hoạt động của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu để công khai, tạo sự đồng thuận trong điều hành quản lý và tăng cường giám sát của toàn xã hội đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Thực hiện tái cấu trúc Tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trong nước nói riêng theo hướng xóa bỏ những cơ chế không phù hợp, bất cập trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, điều hành giá xăng dầu linh hoạt phù hợp diễn biến trong nước cũng như thế giới và từng bước thực hiện cơ chế thị trường đối với mặt hàng xăng dầu theo đúng tinh thần Nghị định 84/2009/NĐ-CP.

Ngoài ra, căn cứ vào thực trạng kết quả kinh doanh và diễn biến giá xăng dầu, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để điều hành quản lý giá xăng dầu trong nước phù hợp với chủ trương và định hướng của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

DN thực hiện 3 tại chỗ cho công nhân.

Nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng

(ĐTTCO) - Việc 19 tỉnh/thành phía Nam thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, trong đó nhiều địa phương yêu cầu doanh nghiệp (DN) thực hiện 3 tại chỗ mới được tiếp tục sản xuất kinh doanh đang khiến cộng đồng DN đứng trước thách thức về đứt gãy chuỗi cung ứng nội địa.