Hỗ trợ rủi ro cho doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài

Ngày 26-5, Bộ Tài chính công bố dự thảo thông tư liên quan đến thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Theo đó, nếu doanh nghiệp (DN) Việt Nam đầu tư ra nước ngoài mà vì lý do khách quan (thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ…) phải chấm dứt hoạt động và bị lỗ thì khoản lỗ này được khai vào thu nhập chịu thuế của DN tại Việt Nam.

Do đó, việc bổ sung quy định như dự thảo đưa ra sẽ giúp DN giảm số thuế thu nhập DN phải nộp trong nước. Số lỗ được chuyển tối đa bằng số vốn đã đầu tư ra nước ngoài.

(PL)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất