Hỗ trợ cho lao động thu nhập dưới 2,2 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 92, hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471 của Thủ tướng.

Đối tượng áp dụng trợ cấp khó khăn theo hướng dẫn là người lao động có tên trong danh sách lao động của doanh nghiệp tại thời điểm 30-3 và có thu nhập từ 2,2 triệu đồng/tháng trở xuống (trừ các khoản tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, tiền ăn ca, tiền chế độ bồi dưỡng nghề độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm).

Mức trợ cấp tối thiểu là 250.000 đồng/người.

(SGGP)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất