Gỡ nhưng vẫn… rối

(ĐTTCO) -Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư, Luật DN đang được đưa ra để lấy ý kiến rộng rãi trong DN có những điều khoản được cho là mới, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều điểm cần tháo gỡ.

Gỡ nhưng vẫn… rối

Chồng chéo
Luật Đầu tư và Luật DN là 2 đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật về kinh doanh của Việt Nam. Kể từ những năm đầu tiên, Luật DN và sau này  cùng Luật Đầu tư, đã thể hiện sự tiên phong, dẫn đầu về tư duy cải cách, tạo cảm hứng và dẫn dắt hệ thống pháp luật đi theo.
Thí dụ việc thành lập DN, giai đoạn đầu mất hàng tháng nay chỉ còn 1-2 ngày hoặc vài giờ. Bên cạnh đó, giấy phép kinh doanh được rút gọn thủ tục, các giấy phép con được bãi bỏ… Đặc biệt, Luật DN và Luật Đầu tư 2014 đã tạo động lực mạnh mẽ trong việc thể chế Hiến pháp 2013, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân. Điều này đã góp phần quan trọng tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp. 
Tuy nhiên, Luật Đầu tư, Luật DN ban hành từ năm 2014 (có hiệu lực từ 1-7-2015), bên cạnh những hiệu quả cũng còn những hạn chế, chồng chéo giữa các quy định của 2 luật này với các quy định của các luật chuyên ngành. Do đó, dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật DN lần này được kỳ vọng sẽ hoàn thiện và thực sự hiệu quả, khi được sửa đổi 23 điều, bổ sung 1 điều của Luật Đầu tư 2014 và sửa đổi 19 điều, bãi bỏ 1 điều và 7 khoản của Luật DN 2014.
Một vấn đề được nhiều DN quan tâm là quy định thời gian sở hữu cổ phần tối thiểu trong Luật DN đang gây nhiều khó khăn cho cổ đông khi thực hiện quyền của mình. Chẳng hạn, Khoản 2, Điều 114 quy định “cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty, có các quyền như đề cử người vào HĐQT và ban kiểm soát”.
Hay Khoản 4 Điều 149 quy định “cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục trong thời hạn ít nhất 1 năm có quyền yêu cầu HĐQT đình chỉ thực hiện nghị quyết trái với quy định của pháp luật, hoặc điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty”… Các quy định này đã hạn chế quyền của cổ đông, đặc biệt trong trường hợp mua bán, sáp nhập DN. 
Trong khi đó, với Luật Đầu tư, Điều 31 của luật này về việc phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đã khiến DN gặp khó khi thực thi.
Ông Nguyễn Minh Khoa, Trưởng ban Pháp chế Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN), nêu dẫn chứng EVN từng gặp khó khi không có cấp nào quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư 2.300-5.000 tỷ đồng, do không nằm trong thẩm quyền phê duyệt của cả 3 cấp Quốc hội, Thủ tướng và UBND tỉnh.

Dự thảo vẫn rối
Theo ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Sau hơn 3 năm thực thi Luật DN và Luật Đầu tư, căn cứ điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, tiến hành rà soát ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các điều khoản theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Do vậy, việc tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và Luật DN được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm xóa bỏ rào cản trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho việc gia nhập thị trường của người dân và DN. 
Nhận xét về dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật DN lần này, Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật Basico, cho rằng việc sửa đổi không phải là đổi mới, chủ yếu là sửa sai.
Ông Đức dẫn chứng Điểm b, Khoản 1, Điều 1 của Dự thảo Luật bổ sung giải thích “kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi”, là lấy nguyên văn quy định tại Khoản 2, Điều 4 về “giải thích từ ngữ” của Luật DN 2005 đã bị bỏ trong Luật DN năm 2014. 
Ông Đức cho rằng nếu việc sửa đổi còn luẩn quẩn, không rõ mục tiêu, sẽ dẫn đến nguy cơ còn phải sửa đổi nhiều lần nữa. Thí dụ, DNNN từ chỗ là 100% vốn nhà nước sang trên 50% theo Luật DN 2005, rồi đổi thành 100% theo Luật DN 2014, nay quay về trên 50% theo Khoản 2 Điều 2 của dự thảo Luật. Do đó, ông Đức kiến nghị cần bắt tay vào chuẩn bị viết lại Luật DN, thay đổi một cách căn bản quan điểm. Đối với Luật Đầu tư, cần xem xét bỏ luật này vì đầu tư là một hoạt động của DN, theo đó DN muốn kinh doanh gì là quyền của họ. 

Đông Nghi

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất