DN lỡ thời cơ vì thói quan liêu công chức

(ĐTTCO)-Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú: Nhiều doanh nghiệp bỏ lỡ thời cơ ngay trước mắt chính vì thói quan liêu, sách nhiễu của một số công chức.

Rút ngắn thủ tục hành chính để doanh nghiệp tăng nắm bắt cơ hội

Theo ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, đối với doanh nghiệp, thời cơ, cơ hội là nhân tố quyết định trong kinh doanh nhưng nhiều doanh nghiệp bỏ lỡ thời cơ ngay trước mắt chính vì thói quan liêu, sách nhiễu của một số công chức.

Vì ông Tú cho rằng, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, các thủ tục giao dịch ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội và hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh kịp thời hơn.

 DN lỡ thời cơ vì thói quan liêu công chức ảnh 1

Để làm được điều này, theo ông Tú, ngoài việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính cần kết hợp với đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức. Vấn đề này, thời gian qua ngành Ngân hàng đã bước đầu triển khai quyết liệt và đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

Nếu xem xét về hệ thống các quy định của pháp luật và quy định của các cơ quan hành chính nhà nước về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức, có thể thấy hệ thống văn bản quy định đã được ban hành đồng bộ, khá đầy đủ, nhưng thiếu quy định cụ thể.

Tuy nhiên, “thực tế cho thấy vẫn còn tình trạng công chức làm thì đúng, nhưng chưa đủ, còn sợ trách nhiệm, đùn đẩy, tính phối hợp không cao và như vậy yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức của con người, ý thức của cán bộ công chức”- ông Tú nhấn mạnh.

Đối với hệ thống Ngân hàng Nhà nước, để cải thiện trong việc nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức, NHNN đã chỉ đạo xây dựng cơ chế để đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ.

Ông Tú còn cho biết, “để tránh tình trạng dĩ hòa vi quý, bao che cán bộ, chúng tôi cũng sẽ áp dụng những phương pháp kiểm soát chất lượng và thời hạn hoàn thành công việc cho từng người, từng đơn vị một cách khách quan, công khai, cụ thể qua các chương trình tin học hóa, không phụ thuộc nhiều vào nhận xét của người phụ trách”.

Và bên cạnh những giải pháp đánh giá lượng hóa cơ học, NHNN sẽ kết hợp với những hình thức tuyên truyền, giáo dục, từ đó thúc đẩy được ý thức tự giác, động cơ công vụ công tâm, trong sáng, có tinh thần yêu ngành, yêu nghề, truyền thống đoàn kết và tự hào với công việc của mình. Đây chính là mục tiêu chính, quan trọng trong nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, công chức đã và đang được hiện thực hóa tại NHNN.

Theo ông Tú, trong nhiều năm qua, có nhiều chương trình cải cách hành chính, thủ tục hành chính được triển khai thành công trong ngành Ngân hàng. Tuy nhiên, sau một quá trình triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực, NHNN nhận thấy về sự chủ động trong cải cách, đổi mới có dấu hiệu chậm lại, nguyên nhân chủ yếu là sự quan tâm để cải cách, đổi mới trong nội bộ các đơn vị còn hạn chế, ý thức nỗ lực của công chức chưa thực sự rõ nét, vẫn còn một số Thủ trưởng đơn vị xem nhẹ, chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác CCHC.

Để nhanh chóng khắc phục tình trạng, ngay từ đầu năm 2016, NHNN đã đặt mục tiêu đẩy mạnh cải cách trong nội bộ, nhằm tạo điều kiện, cơ sở để cải cách, đổi mới trong toàn Ngành.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng

Liên quan đến giải pháp của ngành Ngân hàng để hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 35 của Chính phủ, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, NHNN đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu đề xuất những mục tiêu lượng hóa, giải pháp thực hiện có tính khả thi nhằm xóa bỏ các yếu tố gây cản trở về thủ tục hành chính trong hoạt động của TCTD, doanh nghiệp, đồng thời giảm chi phí hoạt động, chi phí đầu vào, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp.

Chỉ sau hơn 1 tháng sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 35, ngày 28/6/2016, NHNN đã ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Trong đó, Ngân hàng tập trung hỗ trợ nâng cao xếp hạng tín dụng quốc gia, nâng cao mức độ sẵn có và đầy đủ về dịch vụ ngân hàng; nâng cao năng lực của hệ thống ngân hàng; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng; thực hiện các giải pháp để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các giao dịch hành chính với NHNN; cải tiến đơn giản hóa các thủ tục giao dịch của TCTD với khách hàng.

Đặc biệt, NHNN chỉ đạo hệ thống các TCTD tập trung vào việc đơn giản hóa thủ tục vay vốn, cắt giảm các loại phí không hợp lý, công khai, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ…

Nhiệm vụ cải cách, đổi mới không chỉ được thực hiện đối với các đơn vị trong hệ thống NHNN mà còn là các TCTD cũng phải đẩy mạnh cải cách thủ tục cho vay, cung cấp các dịch vụ tốt hơn, mặc dù TCTD là doanh nghiệp không có chức năng quản lý và ban hành thủ tục hành chính nhưng cải cách, đổi mới, tạo thuận lợi trong các hoạt động, quan hệ có tính chất hành chính, nhất là trong quan hệ tín dụng, tiền tệ, thanh toán… thì rõ ràng các doanh nghiệp sẽ trực tiếp hưởng lợi ngay.

Quan điểm chỉ đạo của NHNN đối với TCTD đó là ngoài việc chú trọng vào mục tiêu lợi nhuận, còn phải quan tâm đến lợi ích xã hội; phải nhận thức được trách nhiệm chung đối với xã hội thông qua việc nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và DN, giải quyết hài hòa mối quan hệ kinh doanh và phục vụ. Các cải cách về thủ tục, cắt giảm phí… cho doanh nghiệp phải phải bảo đảm nguyên tắc chặt chẽ, phòng chống rủi ro, bảo đảm an toàn hoạt động cho mỗi ngân hàng.

VOV.VN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Một công ty công nghệ ở TPHCM với nhiều sản phẩm, như: thanh toán online, phát triển AI (trí tuệ nhân tạo) phục vụ đời sống số. Ảnh: TẤN BA

TPHCM chuyển đổi số - đổi mới toàn diện hoạt động bộ máy

(ĐTTCO)-UBND TPHCM vừa phê duyệt chương trình chuyển đổi số đặt mục tiêu đến năm 2030 TPHCM trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền. Đặc biệt, chuyển đổi số cũng giúp mang nhiều tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp như giảm thủ tục hành chính hay chỉ cần cung cấp thông tin một lần…