Điều chỉnh lộ trình CPH tại TPHCM

(ĐTTCO) - Sáng 17-10, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp  (DN) đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND TPHCM, các bộ, ngành về đẩy nhanh công tác sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn, cơ cấu lại DNNN và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP.

Điều chỉnh lộ trình CPH tại TPHCM

Tiến độ CPH quá chậm
Năm 2018 cả nước có 64 DNNN phải CPH, trong đó TPHCM có 39 DN. Tuy nhiên tới nay, TP chưa triển khai CPH được DNNN nào, đã ảnh hưởng tới tiến độ CPH cả nước. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm, TP đã triển khai xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới DNNN trực thuộc trong thời gian dài, trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016- 2020.
UBND TP đã nhiều lần trình Thường trực Thành ủy các phương án sắp xếp, đổi mới DNNN tới năm 2020, nhưng tới nay phương án này chưa chính thức ban hành, dẫn đến việc chậm phê duyệt phương án cơ cấu lại DNNN và không thực hiện được lộ trình CPH 39 DN trong năm 2018 theo chỉ đạo của Chính phủ.
 UBND TP sớm trình Thành ủy TP phê duyệt để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp CPH DNNN của TP tới 2020, tổ chức thực hiện theo tinh thần khẩn trương, theo quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích cao nhất cho Nhà nước. Cần làm tốt việc xác định giá trị DN CPH, phê duyệt phương án sử dụng đất trước khi CPH. Đồng thời, UBND TP theo thẩm quyền chỉ đạo, xây dựng và phê duyệt phương án cơ cấu lại các tổng công ty, DN trực thuộc TP.
Ông Vương Đình Huệ, 
Phó Thủ tướng Chính phủ
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết việc chậm trễ trong CPH do quá trình thực hiện phát sinh nhiều vấn đề mới, cần được nghiên cứu, như vai trò của DNNN trong thực hiện các mục tiêu phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm lợi ích không làm thất thoát tài sản nhà nước, xử lý các khoản đầu tư liên doanh nước ngoài góp vốn bằng quyền sử dụng đất, xác định giá trị tài sản ở vị trí trung tâm TP.
Do đó, TP đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh tiến độ CPH và lộ trình thoái vốn giai đoạn 2018-2020 cũng như sau năm 2020. Cụ thể, thay vì CPH 39 DNNN trong năm 2018, TP sẽ CPH 32 DN trong năm 2019 và 7 DN vào năm 2020. Sau 2020 sẽ thoái vốn tại các DN theo đúng tỷ lệ quy định tại Quyết định 58 và Công văn 991 của Thủ tướng Chính phủ.
“Mặc dù số thu về từ CPH các DNNN của TP đều đưa về ngân sách của địa phương theo Nghị quyết của Quốc hội, nhưng chúng tôi cũng rất coi trọng quá trình này, nhằm phát huy vai trò của DNNN, duy trì đóng góp cho GRDP của TP ở mức 15%” - Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Tập trung CPH DN đủ điều kiện
Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ban chỉ đạo đổi mới và phát triển DN cho rằng việc triển khai CPH cần tuân thủ các quy định của pháp luật, tiến hành thận trọng, hiệu quả nhưng cần thích cực và khẩn trương. Thủ tướng Chính phủ có thể quyết định giãn tiến độ CPH DNNN trực thuộc TP, còn tỷ lệ vốn nắm giữ tại DN khi CPH cần thực hiện theo quy định chung, trường hợp đặc thù TP trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá TPHCM đã triển khai rất sớm các quy định liên quan tới sắp xếp, CPH DNNN, thành lập Ban chỉ đạo CPH của 40/40 DN có 100% vốn nhà nước trực thuộc, ban hành quyết định CPH và lựa chọn thời điểm xác định giá trị 37/40 DN, chọn tư vấn xác định giá trị DN và lập phương án CPH 37/40 DN. Tuy nhiên, do phát sinh những vấn đề mới về quy định của pháp luật, nhất là trong tổ chức thực hiện nên kết quả đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại, CPH, thoái vốn của TP nhìn chung còn rất chậm so với cả nước.
Phó Thủ tướng xác định cần thực hiện nhất quán chủ trương cơ cấu lại DNNN theo Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII là giảm mạnh số lượng DNNN, chỉ tập trung hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và những lĩnh vực tư nhân không làm; đẩy mạnh thoái vốn nhà nước ở những DN Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không cần có cổ phần chi phối, kể cả DN đang kinh doanh có hiệu quả.
Đồng tình với kiến nghị của TP cần rà soát điều chỉnh kế hoạch, tiến độ CPH giai đoạn 2018- 2020 để bảo đảm tính khả thi, nhưng Phó Thủ tướng yêu cầu UBND, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển TP chỉ đạo quyết liệt hơn, tập trung CPH một số DNNN đủ điều kiện và đã rõ về chủ trương, rút ra bài học trong xác định giá trị DN, sắp xếp lại đất đai để triển khai các DNNN khác trong giai đoạn 2018- 2020.
Phó Thủ tướng đề nghị trong tháng 11 tới, UBND TP rà soát, cơ cấu lại các đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động theo Nghị quyết 19 của Trung ương Đảng; rà soát các đơn vị đủ tiêu chuẩn theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP, bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP, sở, ngành và các quận, huyện. 
UBND TP khẩn trương xây dựng đề án cơ cấu lại Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM (đơn vị 100% vốn nhà nước theo Quyết định 58 của Thủ tướng); phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Đề án mô hình cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu của riêng TP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đồng tình với các kiến nghị của TP về hoàn thiện pháp luật liên quan tới CPH, thoái vốn trong thời gian tới, nhất là ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thuộc trách nhiệm các Bộ Tài chính, Tài nguyên - Môi trường.

Thành Chung

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất