Để doanh nghiệp được... chết

Hôm qua 13-11, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi). Theo tờ trình của Tòa án Nhân dân tối cao, luật hiện hành sau 9 năm áp dụng đã bộc lộ một số hạn chế, tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của DN, hợp tác xã, thậm chí mâu thuẫn, chưa tương thích với các văn bản quy phạm pháp luật khác... dẫn đến hiệu quả áp dụng Luật Phá sản vào thực tiễn không cao.

Chỉ áp dụng với DN và hợp tác xã

Dẫn số liệu từ trang thông tin hỗ trợ đăng ký DN, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình cho biết năm 2012 số lượng DN đăng ký trên 69.800, trong đó dừng hoạt động và giải thể 54.261 DN. Trong 9 năm thi hành Luật Phá sản, tòa án thụ lý 336 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản, đã ra quyết định mở thủ tục phá sản 236 trường hợp.

Như vậy có thể thấy số lượng đơn yêu cầu tòa án tuyên bố phá sản so với số lượng DN ngừng hoạt động rất thấp. Nhiều nguyên nhân được đưa ra, trong đó có nguyên nhân quy định pháp luật phá sản chưa phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, không tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức yêu cầu tuyên bố phá sản.

Một trong những điểm gây băn khoăn trong dự thảo là đối tượng áp dụng của Luật Phá sản (sửa đổi). Có ý kiến cho rằng nên áp dụng cho cả đối tượng là cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày, cho biết thường trực cơ quan này nhận thấy nếu mở rộng các đối tượng thuộc phạm vi áp dụng Luật Phá sản sẽ khó khả thi do hiện nay lực lượng cán bộ thuộc lĩnh vực này còn mỏng, dẫn đến quá tải cho ngành tòa án.

Do vậy, nhất trí với dự thảo luật quy định đối tượng áp dụng là các DN, hợp tác xã. Đối với cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh nếu mất khả năng thanh toán, áp dụng thủ tục giải quyết các tranh chấp về dân sự, kinh tế đã được quy định tại pháp luật về dân sự, kinh tế và các quy định pháp luật khác. Đối với DN hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù như tín dụng, chứng khoán... thực hiện phá sản theo quy định luật này và các văn bản pháp luật có liên quan.

Theo dự thảo, khi nhận thấy DN, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, các chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DN, hợp tác xã đó. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải gửi kèm theo văn bản chỉ định quản tài viên và văn bản đồng ý của quản tài viên, trừ trường hợp DN, hợp tác xã không còn tài sản để nộp phí và lệ phí theo yêu cầu mở thủ tục phá sản, trường hợp phá sản đối với tổ chức tín dụng và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và các tài liệu kèm theo phải được gửi cho tòa án có thẩm quyền. Trong trường hợp DN, hợp tác xã không trả được lương, các khoản nợ khác cho người lao động và lâm vào tình trạng phá sản, người lao động cử đại diện hoặc thông qua đại diện công đoàn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DN, hợp tác xã đó.

Quy định rõ phá sản DN nhà nước

Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí với dự thảo và cho rằng không nên phân biệt việc phá sản giữa DN nhà nước và DN thuộc các thành phần kinh tế khác. Nếu quy định một chương riêng với nội hàm như trên sẽ dẫn tới tình trạng đảo nợ, giấu nợ, bơm thêm vốn duy trì DN kém hiệu quả, phản ánh không trung thực thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của DN nhà nước. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng đối với thủ tục phá sản DN nhà nước cần được quy định một chương riêng, bởi đây là một chế định rất cần thiết góp phần cấu trúc lại DN nhà nước.

Để doanh nghiệp được... chết ảnh 1

Luật Phá sản cần quy định rõ thủ tục phá sản DNNN.

Một điểm đáng lưu ý trong dự thảo là quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động được đa số ý kiến tán thành sửa đổi, bổ sung tại dự thảo. Theo đó, khi nhận thấy DN, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, các chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DN, hợp tác xã đó.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định này vì tâm lý người lao động không muốn mất việc làm. Mặt khác, việc quy định đại diện người lao động hoặc thông qua đại diện công đoàn nộp đơn yêu cầu phá sản rất phức tạp.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về quyền nộp đơn mở thủ tục phá sản của các cơ quan có thẩm quyền như Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bởi các cơ quan giám sát DN trong lĩnh vực này sớm phát hiện nguy cơ mất khả năng thanh toán của DN.

Hà My

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đơn hàng dệt may tiếp tục sụt giảm mạnh

Đơn hàng dệt may tiếp tục sụt giảm mạnh

(ĐTTCO)-Hội Dệt may thêu đan TPHCM cho biết, đơn hàng may mặc của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn liên tục suy giảm, chỉ bằng 40% so với cùng kỳ năm 2019.