Đạm Cà Mau tập trung tiết giảm chi phí, hợp lý hoá sản xuất

(ĐTTCO) - CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019. 

Đạm Cà Mau tập trung tiết giảm chi phí, hợp lý hoá sản xuất

Ban Lãnh đạo PVCFC cho biết, 2019 Đạm Cà Mau nỗ lực thực hiện tiết giảm chi phí, tối ưu hóa năng lượng, hợp lý hóa sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn khí. 

Hiện PVCFC đã và đang tìm kiếm nhiều giải pháp giúp tiết giảm tiêu hao nguyên liệu, thay thế một phần nguyên liệu khí sử dụng cho các thiết bị phụ trợ như Dự án thu hồi khí flash gas (khí thải), thay thế nguyên liệu lò hơi (biomass). 
Ngoài ra, PVCFC tiếp tục nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm theo hướng phân bón hữu cơ chất lượng cao, phát triển bền vững, giảm phụ thuộc vào urê.

Với những nỗ lực này, kết quả sản xuất kinh doanh quý I của PVCFC khá tích cực. Theo đó, Sản lượng sản xuất ước đạt 220.000 tấn, đạt 110% so với kế hoạch quý I, đạt 28% kế hoạch năm 2019 và tăng trưởng 13% so với cùng kỳ 2018. Tổng doanh thu ước đạt 1.496 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt 116 tỷ đồng (dựa trên giá khí đầu vào tạm tính tương đương 0,46FO/mmBTU và chi phí vận chuyển). Đáng chú ý, trong quý I, Đạm Cà Mau đã tiết giảm được 20 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của PVCFC với tỷ lệ chia cổ tức 9% vốn điều lệ (tương đương 900 đồng/cổ phiếu); thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với sản lượng 775.000 tấn urê quy đổi; tổng doanh thu 6.940,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 240,6 tỷ đồng; chia cổ tức 4% vốn điều lệ.


Th.Dung

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất