Cử thành viên BCĐ Đổi mới và Phát triển DN

Thủ tướng Chính phủ quyết định cử 14 thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

 Cử thành viên BCĐ Đổi mới và Phát triển DN ảnh 1

2 Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn (Phó Trưởng ban thường trực) và ông Phạm Quốc Doanh (Phó Trưởng ban chuyên trách).

11 Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Bình; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hữu Từ; Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Trương Quang Nghĩa; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính.

Theo Quyết định 2092/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức nghiên cứu các mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách phục vụ cho việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Theo dõi việc thí điểm chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp...

T.H (Chinhphu)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất