Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam giải trình về việc bị xử phạt

(ĐTTCO) - Ngày 10-6 nhiều cơ quan truyền thông căn cứ vào Trang tin Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT), cho biết Tổng cục Bảo vệ môi trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) số tiền 1,585 tỷ đồng. 
Ngay trong ngày, ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS, đã có thông tin gửi đến các báo nêu rõ về việc này. Trước đó, VWS cũng đã có báo cáo giải trình gửi Bộ TN-MT về biên bản phạt vi phạm hành chính của Tổng cục Môi trường. Để rộng đường dư luận, ĐTTC trích đăng một số nội dung chủ yếu sau:
Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS), chủ đầu tư Khu liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước (KLH) kính mong Bộ TN-MT xem xét lại kết luận này, vì thời điểm nâng công suất tiếp nhận của KLH từ ngày 30-11-2014, trước thời gian báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước - nâng công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ 3.000 tấn/ngày lên 10.000 tấn/ngày” (ĐTM) được Bộ TN-MT phê duyệt ngày 13-2-2015 theo sự chỉ đạo của UBND TPHCM, và trước tình thế cấp bách là bãi rác Phước Hiệp phải đóng cửa do gây ô nhiễm mà không có khu xử lý chất thải nào của TP, ngoài VWS có đủ khả năng tiếp nhận và xử lý lượng chất thải rắn sinh hoạt từ bãi rác Phước Hiệp chuyển qua.

Đồng thời trong ĐTM cũng nêu rõ khi nâng công suất, tùy thuộc vào lượng nước thải phát sinh, KLH sẽ vận hành thêm module xử lý cho các trạm xử lý nước thải. Trong ĐTM không có nội dung KLH sẽ nâng công suất xử lý nước thải ngay sau khi nâng công suất.

Vào các tháng mùa mưa của năm 2015 (từ tháng 5 đến tháng 10), do tác động của biến đổi khí hậu, dẫn đến tình trạng thời tiết cực đoan, xuất hiện các cơn mưa bất thường với lượng mưa tăng đột biến nằm ngoài dự đoán của VWS, đã làm tăng lượng nước rỉ rác phát sinh. Ngay sau khi nhận ra điều này, cuối năm 2015, các chuyên gia Hoa Kỳ của VWS cùng với đội ngũ kỹ sư trong nước đã nghiên cứu các công nghệ xử lý nước rỉ rác và tìm nhà thầu để tiến hành đàm phán nâng công suất xử lý nước thải.
Căn cứ vào lượng nước thải phát sinh, VWS đã quyết định chọn giải pháp nâng công suất xử lý nước thải của nhà máy xử lý nước thải công nghệ màng lọc sinh học (MBR) từ 1.000m3/ngày lên 3.000m3/ngày, nâng tổng công suất xử lý nước thải từ 4.280m3/ngày lên 6.280m3/ngày theo đúng như cam kết trong ĐTM.

Ngày 17-2-2016, VWS đã ký hợp đồng VWSDP 016-01 với Công ty HydroScience Asia về việc thiết kế và thi công module mở rộng của Nhà máy xử lý nước thải MBR với công suất 2.000m3/ngày với trị giá hợp đồng 10.450.000USD. Ngày 2-4-2016, Đoàn kiểm tra đã đến KLH để kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, VWS đã hoàn thành xây dựng lớp lót đáy của ô chôn lấp số 3 và đang chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư xây dựng module mở rộng của Nhà máy xử lý nước thải MBR. Do đó, VWS đã thực hiện đúng những nội dung đã cam kết trong ĐTM, xây lắp thêm module xử lý nước thải tùy thuộc vào lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn nâng công suất. 

Tại thời điểm kiểm tra VWS vẫn đang lưu chứa nước thải tại 2 hồ tập trung như nội dung trong ĐTM. Tuy nhiên, do lượng nước rỉ rác phát sinh, để tránh xảy ra sự cố rò rỉ nước thải ra bên ngoài ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, VWS phải chủ động giải quyết bằng cách sử dụng ô chôn lấp số 2 để lưu chứa tạm nước thải. Các hồ chứa nước thải xây dựng với mục đích lưu chứa nước thải tạm thời chờ xử lý nhưng quy trình xây dựng lớp lót đáy hồ và hệ thống đê bao quanh hồ đều theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo không làm rò rỉ ra ngoài gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất, nước mặt, nước ngầm của khu vực.

Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam giải trình về việc bị xử phạt ảnh 1 Tập kết rác thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.
Ảnh: THUẬN THẮNG 
Để kiểm tra chất lượng môi trường đất và không khí tại ô chôn lấp số 2 có bị ảnh hưởng bởi việc lưu chứa nước thải tạm thời, VWS đã kết hợp với Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường thực hiện đo đạc, lấy mẫu đất, không khí vào ngày 23-4-2016. Kết quả phân tích chất lượng đất ô chôn lấp số 2 ở các độ sâu  1m và 3m cho thấy hàm lượng tất cả chỉ tiêu kim loại nặng đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất - QCVN 03:2008/BTNMT và không thay đổi so với tính chất thổ nhưỡng môi trường nền ban đầu khi chưa có hoạt động của KLH. Trong đó, chỉ tiêu Cd đều không phát hiện ở tất cả vị trí đo đạc.

Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường không khí tại các vị trí bên trong và bên ngoài khu vực hồ chứa nước thải tạm ở ô chôn lấp số 2 cho thấy hàm lượng tất cả chỉ tiêu đặc trưng cho môi trường tại khu vực chứa nước thải (nước rỉ rác) đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - QCVN 05:2013/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh - QCVN 06:2009/BTNMT. Trong đó, hàm lượng các chỉ tiêu CO, H2S và CH3SH đều thấp hơn ngưỡng giới hạn cho phép của quy chuẩn, riêng tại các vị trí bên ngoài khu đất dự án đều có hàm lượng các chỉ tiêu này rất thấp hơn hoặc không phát hiện. Vì vậy, hoạt động tại ô chôn lấp này hiện không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường ở các khu dân cư lân cận khu vực dự án. 

Ngay khi nhận thấy lượng nước thải phát sinh tăng lên từ năm 2015, đầu tháng 2-2016, VWS đã cho tiến hành ký hợp đồng, xây dựng Nhà máy xử lý nước thải MBR mở rộng nâng tổng công suất xử lý nước thải của KLH lên 6.280m3/ngày nhằm xử lý triệt để lượng nước thải phát sinh. Tổng lượng nước thải lưu chứa tạm trong ô chôn lấp số 2 hiện tại khoảng 268.000m3, dự kiến đến hết tháng 4-2018 sẽ xử lý được toàn bộ lượng nước thải này.

Tổng cục Môi trường kết luận VWS xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước thải 1.000m3/ngày (24 giờ) đến dưới 1.200m3/ngày (24 giờ), phạt tăng thêm 10% của mức phạt tiền đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật nêu trên đối với thông số tổng Nitơ vượt 1,1 lần; phạt tăng thêm 10% của mức phạt tiền đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật nêu trên đối với thông số tổng photpho vượt 1,4 lần...

VWS xin giải trình như sau: Bộ TN-MT xem xét lại kết quả này, vì theo như kết quả lấy mẫu đối chứng cùng thời điểm của Trung tâm Công nghệ và quản lý môi trường (ETM) và của Phòng thí nghiệm nội bộ của VWS, 2 kết quả của ETM và VWS hoàn toàn khác biệt với kết quả của Viện Công nghệ Môi trường (đơn vị lấy mẫu do Đoàn kiểm tra chỉ định), các thông số của mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải MBR đều đạt quy chuẩn cho phép.

Để kiểm chứng lại các kết quả phân tích của ETM, vào tháng 3-2017, VWS đã thuê thêm một đơn vị độc lập là Viện nước và Công nghệ môi trường (WETI). 2 đơn vị ETM và WETI đã liên tiếp lấy các mẫu nước thải sau xử lý tại KLH trong suốt tháng 3 vào các ngày 6, 8, 14, 20, 22 và 24. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm nhiệt độ, pH, độ màu, TSS, COD, BOD5, N-NH4+, tổng N, tổng photpho, Cl-, Cl dư, CN-, Sunfua, F-, dầu khoáng, phenol, As, Cd, Hg, Pb, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn, Cr3+, Cr6+, Coliform tương tự với các chỉ tiêu Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Viện Công nghệ và Môi trường thực hiện ngày 2-4-2016. Kết quả phân tích của ETM và WETI đều tương đồng, chỉ chênh lệch vài đơn vị do sai số, tất cả kết quả đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT và QCVN 25:2009/BTNMT. 

Thêm vào đó, vào ngày kiểm tra 2-4-2016, nước thải sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải MBR được tuần hoàn tái sử dụng, không xả thải, chỉ xả thải để phục vụ việc lấy mẫu do thành viên của Đoàn kiểm tra yêu cầu. Để giám sát tự động chất lượng nước thải đầu ra, tại các mương xả thải, VWS đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động tại cống xả TW1 và TW2, quan trắc tự động theo đúng quy định. 2 hệ thống cũng đã được Trung tâm Quan trắc Môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường cấp Giấy chứng nhận hiệu chuẩn và kiểm định.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cần quản lý nhà nuôi yến tự phát

Cần quản lý nhà nuôi yến tự phát

(ĐTTCO) - Bỏ ra hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để xây dựng nhà nuôi chim yến trong khu dân cư đang là phong trào thu hút người dân ở nhiều địa phương. Hiệu quả chưa biết như thế nào, trong khi tiếng ồn từ loa dẫn dụ yến đang phá vỡ không gian yên tĩnh ở các vùng quê.