Công khai, minh bạch hoạt động điện, xăng dầu

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương vừa có Chỉ thị 11/CT-BCT về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu.

Công khai, minh bạch hoạt động điện, xăng dầu ảnh 1
Điện, xăng là các hàng hóa thiết yếu có ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. Trong thời gian qua, giá xăng, dầu chịu sự điều tiết của Nhà nước và việc điều chỉnh giá điện và giá xăng dầu đã từng bước được thực hiện một cách công khai, minh bạch với sự giám sát của cơ quan Nhà nước và người tiêu dùng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để tăng cường hơn nữa việc công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện và xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng chỉ thị Cục Điều tiết Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai việc công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, nhất là công khai về giá, các yếu tố hình thành giá. Thực hiện công bố giá điện theo cơ chế thị trường, bao gồm giá bán điện và giá truyền tải, báo cáo quyết toán tài chính (có kiểm toán) và kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp,…

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cơ chế, chính sách giá điện, cơ chế điều hành giá điện và sản xuất kinh doanh điện và thực hiện công bố giá điện theo cơ chế thị trường, công khai các yếu tố cấu thành giá bán điện và phương án điều chỉnh giá bán điện.

Đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ thị phải phối hợp với Vụ Thị trường trong nước công khai, minh bạch các hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhất là công khai về giá, các yếu tố hình thành giá, việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ Bình ổn giá trên website của Bộ Công Thương.

Công bố thu nhập của viên chức quản lý doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng chỉ thị Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với một số cơ quan cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) định kỳ hàng năm công bố Báo cáo đánh giá xếp loại doanh nghiệp, báo cáo các khoản thu nhập bình quân của người lao động, tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập bình quân hàng tháng của từng viên chức quản lý doanh nghiệp của mỗi Tập đoàn.

Đặc biệt, Vụ Tài chính theo định kỳ 6 tháng phải công bố kết quả sản xuất kinh doanh của EVN và Petrolimex; đồng thời báo cáo giám sát tài chính của hai Tập đoàn này.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất