Có thể không hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa năm 2017

(ĐTTCO) - Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tính hết tháng 8 cả nước đã hoàn thành cổ phần hóa 18 doanh nghiệp.

Có thể không hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa năm 2017

Công bố giá trị doanh nghiệp và đang xây dựng phương án cổ phần hóa để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 12 doanh nghiệp (trong đó có 3 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có vốn chủ sở hữu khoảng 90.000 tỷ đồng, 1 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam 24.000 tỷ đồng); đang tiến hành xác định giá trị 14 doanh nghiệp.
Như vậy, năm 2017 với tình hình nêu trên có thể sẽ hoàn thành cổ phần hóa 38 doanh nghiệp trong tổng số 44 doanh nghiệp theo kế hoạch.
Tính đến hết tháng 8, đã bán phần vốn nhà nước tại 26 doanh nghiệp với tổng giá trị sổ sách hơn 860 tỷ đồng (95% so với cùng kỳ), thu về hơn 11.800 tỷ đồng (bằng hơn 400% so với cùng kỳ), trong đó có 6 doanh nghiêp thoái vốn dưới mệnh giá.


Ng.Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất