Bước ngoặt cải cách hành chính

Cuối tuần qua, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự lễ công bố chính thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN (ASW). Như vậy, cùng với Indonesia, Malaysia và Thái Lan, Việt Nam trở thành 1 trong 4 quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN. Đây là động thái tích cực để đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập sâu rộng và toàn diện của đất nước.

Kiểm soát tốt hàng xuất, nhập khẩu

Hướng tới việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), trụ cột tiên phong trong 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN, các quốc gia ASEAN đã triển khai hàng loạt biện pháp cụ thể, trong đó có việc tập trung triển khai thiết lập và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, công cụ thuận lợi hóa thương mại và góp phần đưa ASEAN trở thành một cơ sở sản xuất và một thị trường chung.

Bên cạnh cam kết hội nhập khu vực, xuất phát từ nhu cầu nội tại về phát triển kinh tế, tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư và kinh doanh, đảm bảo vị thế trong hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã xác định phải nhanh chóng cải cách các thủ tục hành chính trong tất cả lĩnh vực, coi đây là một trong nhiệm vụ hàng đầu của Chính phủ trong giai đoạn hội nhập.

Trong đó, việc thực hiện thành công Cơ chế một cửa quốc gia như là một công cụ chính của các cơ quan Chính phủ nhằm tạo thuận lợi cho thương mại và vận tải quốc tế, cũng như sớm kết nối Cơ chế một cửa ASEAN đã được Chính phủ quan tâm theo dõi sát sao và có những chỉ đạo hết sức quyết liệt.

Trong thời gian tới, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN sẽ chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn cuối năm 2015 tập trung củng cố các thủ tục hành chính đã triển khai và lan tỏa trên phạm vi toàn quốc cho tất cả các đối tượng có liên quan; thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục hành chính một cửa quốc gia đã kết nối chính thức; kết nối Cơ chế một cửa ASEAN và trao đổi thông tin về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN (C/O form D) và thông tin tờ khai hải quan ASEAN (ACDD) đối với 4 nước đã sẵn sàng (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan).

Giai đoạn 2 (2016-2020), mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia cho tất cả bộ, ngành về phạm vi, đối tượng. Toàn bộ các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia được triển khai dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Trong giai đoạn này, Cơ chế một cửa ASEAN được kết nối đầy đủ và sẵn sàng kết nối trao đổi thông tin với các đối tác thương mại ngoài ASEAN để tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và tăng cường kiểm soát đối với hàng nhập khẩu.

Hướng tới nền hành chính hiệu quả

Thực tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là một trong những đột phá chiến lược trong công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế; đồng thời đây cũng là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm hội nhập khu vực và quốc tế thành công.

Theo đó, từ giữa tháng 8 tới giữa tháng 9-2015, trong khuôn khổ Dự án thí điểm Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam đã lần lượt thực hiện thành công kết nối kỹ thuật và trao đổi giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giữa Cơ chế một cửa quốc gia Việt Nam với Cơ chế một cửa quốc gia của các nước thành viên, bao gồm Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia, khẳng định: “Chính phủ Việt Nam luôn quyết tâm thực hiện cải cách hành chính, trước hết là cải cách thủ tục hành chính nhằm hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và hiệu lực”. Phó Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia, các bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điền kiện cần thiết để kết nối đầy đủ Cơ chế một cửa ASEAN theo đúng kế hoạch đã thống nhất giữa các nước thành viên trong tháng 12-2015.

Bước ngoặt cải cách hành chính ảnh 1

Cần hoàn thiện quy chế và sự phối hợp giữa
các bộ để mang lại hiệu quả cho người dân và DN.

Vấn đề đặt ra lúc này là tiếp tục củng cố, hoàn thiện và mở rộng triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với tất cả lĩnh vực, các quốc gia trong ASEAN, nhất là đối với các phương tiện vận tải nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, đạt trình độ ngang tầm với các quốc gia tiên tiến trong khu vực; hoàn tất các chỉ tiêu đặt ra theo Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tiếp tục rà soát, luật hóa những quy định phù hợp với các cam kết quốc tế trong đó có những quy định hướng dẫn triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

Cùng với đó là thời gian hoàn thiện quy trình, quy chế và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, tổ chức trong nước và nước ngoài để Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho người dân và DN. Đồng thời trên cơ sở kết quả đạt được, cần có kế hoạch và biện pháp cụ thể để từng bước mở rộng việc kết nối với các quốc gia khác trên thế giới.

Ngọc Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khi các đại gia ... bán cà phê

Khi các đại gia ... bán cà phê

(ĐTTCO) - Chuỗi cà phê bình dân thời gian gần đây đang trở nên sôi động khi có sự tham gia của nhiều thương hiệu mới, trong đó đáng chú ý là chuỗi Ông Bầu (của 3 đại gia Đoàn Nguyên Đức, Võ Quốc Thắng, Trần Thanh Hải). Vì sao các đại gia lại quan tâm đến thị trường này? Liệu đây có phải cuộc dạo chơi của những đại gia muốn làm thương hiệu?