Bảo hiểm xã hội Bình Phước nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

Bảo hiểm xã hội Bình Phước nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

(ĐTTCO) - Qua 6 tháng đầu năm 2018, BHXH tỉnh Bình Phước được sự chỉ đạo trực tiếp của BHXH Việt Nam và sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm cao của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, BHXH tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.
Kết quả, tính đến ngày 30/6/2018, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 787.750 người, trong đó độ bao phủ BHYT toàn dân là 81,8%, đạt 99,49% chỉ tiêu BHYT toàn dân năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.197.279 triệu đồng, đạt 48% kế hoạch năm BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN giảm; thấp hơn mức bình quân chung của toàn quốc.
Công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động được toàn ngành BHXH tỉnh đẩy mạnh. Tính đến hết ngày 30/6/2018, đã thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động đạt 99,33% so với kế hoạch đề ra. 
Để chủ động sử dụng và cân đối nguồn kinh phí từ quỹ KCB BHYT, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo, giám sát các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện và thực hiện nâng cao chất lượng KCB, đảm bảo quyền lợi người bệnh; chống lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT. 
Ngoài ra, một số công tác như: chi trả chế độ BHXH, BHYT cho đối tượng, thanh tra – kiểm tra, giải quyết chế độ BHXH, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính ngày càng đi vào chiều sâu, thực hiện đúng, đủ theo quy định của pháp luật.
Trong 06 tháng cuối năm, BHXH tỉnh Bình Phước tiếp tục  tranh thủ sự chỉ đạo trực tiếp của Ngành, sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia và thu BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao; tiếp tục rà soát, kiểm tra công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động; phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT kiểm soát chi phí KCB BHYT, hạn chế tối đa việc lạm dụng quỹ KCB BHYT; phấn đấu giảm số nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đến mức thấp nhất; giám định, thanh quyết toán khám, chữa bệnh BHYT và giải quyết, chi trả các chế độ BHXH đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng quy định; rà soát đối tượng chính sách, cấp thẻ BHYT kịp thời, chính xác, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất