4-2012: Thành lập các TCT phát điện thuộc EVN

Văn Phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành cơ chế điều hành Quỹ bình ổn giá điện.

 4-2012: Thành lập các TCT phát điện thuộc EVN ảnh 1

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương có quyết định thành lập các Tổng công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong tháng 4-2012.

Đồng thời, Bộ Công Thương phải chỉ đạo EVN hoàn thành việc chuyển đổi các hợp đồng mua bán điện theo Thông tư 41/2010/TT-BCT trước ngày 30-4.

Trước 30-4 cũng là thời hạn Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương xây dựng và phê duyệt phương án điều tiết khí, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn khí, công bằng, minh bạch giữa các khách hàng sử dụng khí.

Trước ngày 31-3, Bộ Công Thương phải chỉ đạo hoàn thành việc thẩm định và ban hành 7 quy trình hướng dẫn thực hiện Quy định vận hành thị trường điện; chỉ đạo các nhà máy điện còn lại hoàn thành việc đầu tư thiết bị trong hàng rào nhà máy, hoàn thành xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện thử nghiệm, hoàn thiện toàn bộ hệ thống thông tin phục vụ cho điều hành thị trường điện.

Đồng thời, chỉ đạo các bên có liên quan khẩn trương hoàn thành đàm phán để ký Hợp đồng mua bán điện của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu EVN khẩn trương đàm phán để hoàn thành việc chuyển đổi các hợp đồng mua bán điện theo quy định của Thông tư 41/2010/TT-BCT; đối với các nhà máy điện hạch toán phụ thuộc, các nhà máy điện EVN chiếm cổ phần chi phối hoàn thành chuyển đổi trước ngày 15-4; các nhà máy điện ngoài EVN hoàn thành chuyển đổi trước ngày 30-4.

(Báo Đầu tư)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất