Yêu cầu CTCK SME tạm ngừng hoạt động

Yêu cầu CTCK SME tạm ngừng hoạt động ảnh 1
Lý do SME không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt và tỷ lệ lỗ gộp trên vốn điều lệ đạt mức dưới 50%

Ngày 3-6-2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký Công văn số 2205/UBCK-QLKD gửi CTCK SME về việc yêu cầu tạm ngừng hoạt động.

Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Thông tư 165/2012/TT-BTC ngày 9-10-2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31-12-2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính, UBCKNN yêu cầu CtyCP Chứng khoán SME tạm ngừng hoạt động do không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt và tỷ lệ lỗ gộp trên vốn điều lệ đạt mức dưới 50%.

SSC

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất