Từ 1-6 CTĐC vốn 120 tỷ đồng phải công bố thông tin

Thông tư 52 còn quy định CTCK phải công bố tỷ lệ vốn khả dụng có soát xét cùng thời điểm công bố BCTC bán niên và BCTC năm. VSD sẽ công bố Danh sách công ty đại chúng quy mô lớn.

Từ 1-6 CTĐC vốn 120 tỷ đồng phải công bố thông tin ảnh 1

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 52/2012/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2012 và thay thế Thông tư 09/2010/TT-BTC.

Theo thông tư 52, việc công bố thông tin của các công ty đại chúng có quy mô lớn (kể cả các công ty chưa niêm yết nhưng có vốn từ 120 tỷ trở lên, có trên 300 cổ đông) sẽ được quy định như các tổ chức niêm yết; danh sách các công ty đại chúng quy mô lớn sẽ được Trung tâm lưu ký chứng khoán công bố.

Ngoài ra thông tư còn quy định rõ việc công bố thông tin của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng; CTCK, công ty quản lý quỹ; công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và quy định việc công bố thông tin của UBCK và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Đối với công ty đại chúng (CTCP nói chung) phải công bố định kỳ báo cáo tài chính năm được kiểm toán (không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính); báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thông tin về việc chào bán chứng khoán và tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán.

Công ty đại chúng phải công bố thông tin trong vòng 24h khi có sự kiện ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài khoản bị ngân hàng phong tỏa, quyết định mua bán cổ phiếu quỹ, nghị quyết về mức cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành trái phiếu trên 30% vốn, chia tách, hợp nhất doanh nghiệp…Ngoài ra công ty đại chúng còn phải công bố thông tin theo yêu cầu của UBCK và SGDCK.

Đối với tổ chức niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn:

Ngoài việc công bố báo cáo năm có kiểm toán, tổ chức niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo bán niên được soát xét, thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

Phải công bố báo cáo tài chính quý, trường hợp chênh lệch LNST vượt 10% so với cùng kỳ năm trước phải có giải trình.

Tổ chức niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn phải thực hiện công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ khi:

- Công ty bị tổn thất tài sản từ 10% vốn chủ sở hữu

- Quyết định/nghị quyết tăng giảm vốn điều lệ, góp vốn có giá trị 10% tổng tài sản vào tổ chức khác; góp vốn có giá trị 50% trở lên tổng vốn của công ty nhận vốn góp; thông qua hợp đồng vay hoặc cho vay lớn hơn 50% tổng tài sản..

- Mua bán tài sản có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty

- Cổ phiếu của công ty niêm yết tăng trần hoặc giảm sàn 10 phiên liên tiếp

Đối với công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ: CTCK phải công bố định kỳ báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng được soát xét tại tháng 6 và tháng 12 cùng thời điểm công bố thông tin báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm. (Tỷ lệ này sẽ là tham chiếu để phân loại các CTCK theo Thông tư 226).

CTCK, công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin bất thường trong vòng 24h nếu công ty bị tổn thất 10% giá trị tài sản trở lên, có quyết định khởi tố đối với thành viên HĐQT hoặc ban Giám đốc…

Đối với tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng: Ngoài việc công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính và thông tin bất thường theo quy định, trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi không bắt buộc, tổ chức phát hành phải gửi thư thông báo tới từng trái chủ và thực hiện công bố thông tin về việc chuyển đổi trái phiếu chậm nhất 1 tháng trước ngày chuyển đổi.

Trường hợp công ty chào bán trái phiếu ra công chúng để huy động vốn cho dự án đầu tư, định kỳ 6 tháng kể từ ngày kết thúc chào bán phải công bố thông tin về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Đối với cổ đông lớn sở hữu 5% trở lên chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng dạng đóng phải báo cáo trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn sở hữu 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư dạng đóng.

Tổ chức cá nhân nắm giữ 5% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt 1% phải báo cáo trong 7 ngày, kể từ ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu. Ngoài ra, việc chào mua công khai và giao dịch cổ phiếu quỹ được thực hiện công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn.

(CafeF)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khi “tham lam” núp bóng “kỳ vọng”

Khi “tham lam” núp bóng “kỳ vọng”

(ĐTTCO) - Thị trường không có sóng nên “bí” địa chỉ đầu tư. Các cổ phiếu có câu chuyện riêng được săn lùng, và không ít cổ phiếu được đồn thổi về những thay đổi lớn, nhằm tạo sóng đầu cơ và vẽ nên câu chuyện kỳ vọng để đánh vào lòng tham.