Trách nhiệm xã hội, xu hướng tất yếu

Ngoài yêu cầu minh bạch về những con số tài chính, môi trường kinh doanh hiện nay còn đòi hỏi doanh nghiệp niêm yết phải công khai về các hoạt động môi trường, xã hội, quản trị và kể cả những đóng góp của doanh nghiệp đối với nền kinh tế.

Củng cố lòng tin NĐT

Trách nhiệm xã hội, xu hướng tất yếu ảnh 1

Theo Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), trên phạm vi toàn cầu đang chứng kiến sự thay đổi về quan niệm trách nhiệm của doanh nghiệp. Thực tế, các NĐT và cơ quan quản lý và các bên liên quan trông đợi ngày càng cao đối với doanh nghiệp trong việc giải quyết tác động, rủi ro và cơ hội kinh doanh liên quan tới môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, cũng như các khía cạnh kinh tế của hoạt động kinh doanh.

Các khía cạnh này lại định hướng sản phẩm, dịch vụ và quy trình vận hành của doanh nghiệp. Quá trình này bao gồm những vấn đề vượt ra ngoài tầm ảnh hưởng trực tiếp của doanh nghiệp, nhưng vẫn tác động tới thành công trung hạn, dài hạn và giấy phép hoạt động của doanh nghiệp. Thuật ngữ bao trùm đối với những yếu tố này chính là “tính bền vững”.

Cũng theo IFC, thuật ngữ bền vững liên quan tới khái niệm “Phát triển bền vững” theo định nghĩa từ Ủy ban Brundtland của Liên hợp quốc ngày 20-3-1987: “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại nhưng không ảnh hưởng tới khả năng của thế hệ tương lai, đáp ứng nhu cầu của bản thân thế hệ tương lai”.

Các nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp nào quản lý tốt khía cạnh bền vững thì thường thành công về tài chính. Vì lý do này, ngày càng có nhiều doanh nghiệp quyết định công bố báo cáo bền vững một cách độc lập hoặc công bố lồng trong báo cáo tài chính thường niên và trên trang web của doanh nghiệp mình.

Báo cáo phát triển bền vững giúp doanh nghiệp và tổ chức công bố thông tin về tính bền vững theo cách thức tương tự như báo cáo tài chính. Báo cáo phát triển bền vững được công bố bởi các doanh nghiệp và tổ chức thuộc mọi loại hình, quy mô và lĩnh vực, ở mọi nơi trên toàn cầu.

Thông qua việc báo cáo một cách minh bạch, có tính giải trình và trách nhiệm, các doanh nghiệp và tổ chức có thể củng cố lòng tin của các bên liên quan vào doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu.

Phát động thực hiện báo cáo phát triển bền vững

Theo UBCKNN, trên thực tế, các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam chưa có đầy đủ các thông tin rõ ràng về quản trị trách nhiệm với môi trường và xã hội, hoặc các hoạt động đảm bảo tính bền vững cho các NĐT. Các thông tin như đầu tư cho cộng đồng, mức độ phát khí thải, sử dụng nguồn nước, phúc lợi cho nhân viên, tính đa dạng của nguồn nhân lực và tính độc lập của các ủy ban có thể không sẵn có cho các NĐT.

Việc thiếu các thông tin này có thể dẫn tới việc đánh mất cơ hội thu hút nguồn vốn từ những NĐT có chuẩn mực cao về trách nhiệm xã hội và môi trường. Nhận thức được tính cấp thiết này, UBCKNN đã có nhiều chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp thực hiện báo cáo phát triển bền vững.

Một trong những chính sách này là UBCKNN đã phối hợp với IFC cùng với các chuyên gia tư vấn của Công ty PwC toàn cầu đã hợp tác và xuất bản cuốn “Hướng dẫn lập báo cáo phát triển bền vững” đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Cuốn sổ tay hướng dẫn lập báo cáo đưa ra quy trình và các tiêu chí cơ bản nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể tự xây dựng báo cáo phát triển bền vững cho doanh nghiệp mình.

Đặc biệt, để đẩy mạnh và nâng cao nhận thức của doanh nghiệp đối với báo cáo phát triển bền vững, UBCKNN đã phát động tổ chức giải thưởng báo cáo phát triển bền vững 2013 nằm trong khuôn khổ giải thưởng Báo cáo thường niên.

Theo kế hoạch, UBCKNN sẽ phối hợp tổ chức với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), Báo Đầu tư Chứng khoán, Dragon Capital cùng với sự bảo trợ của IFC và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA). Mục tiêu của giải thưởng nhằm ghi nhận và khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện báo cáo và công bố thông tin về các cam kết hướng đến phát triển bền vững.

Theo ban tổ chức cuộc thi, việc chấm điểm báo cáo phát triển bền vững 2013 sẽ căn cứ trên nội dung về thực hiện các vấn đề liên quan đến môi trường - xã hội nêu tại báo cáo thường niên thuộc năm tài chính 2012. Các báo cáo này phải được công bố chính thức và nộp đúng hạn cho HOSE hoặc HNX.

Trường hợp doanh nghiệp có lập báo cáo phát triển bền vững riêng (không gắn với báo cáo thường niên) cần gởi báo cáo về cho ban tổ chức trước ngày hết hạn nộp báo cáo thường niên.

Ban giám khảo cuộc thi là những chuyên gia về báo cáo môi trường và xã hội. Cách thức chấm điểm của ban giám khảo dựa trên tiêu chí được ACCA đưa ra.

HẢI HỒ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vốn ngoại quay lại, nhưng đi đường vòng

Vốn ngoại quay lại, nhưng đi đường vòng

(ĐTTCO)-Ở thời điểm hiện tại, rất khó để đưa ra nhận định chính xác thời điểm vốn ngoại quay trở lại với thị trường. Tuy nhiên có điều gần như chắc chắn, nếu khối ngoại quay lại các quỹ ETF sẽ là lựa chọn hàng đầu của dòng vốn này.