Thông tin đầu tư ngày 31-5

* Ngày 25/5/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có công văn 1024/2011/SGDHCM-NY chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Bê tông Becamex được niêm yết 10 triệu cổ phiếu trên HOSE. Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức, công ty cần hoàn chỉnh Hồ sơ theo quy định. 

* Ngày 27/5/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có công văn 1055/2011/SGDHCM-NY nhắc nhở CTCP Tập đoàn Hapaco (mã HAP-HOSE) về việc chậm công bố thông tin về báo cáo thường niên năm 2010 và báo cáo tình hình quản trị công ty quý I/2011. 

* Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo bắt đầu từ ngày 27/5/2011, cố định mức nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) đang niêm yết trên HOSE là 42,74%. 

* Từ ngày 25/3/2011 - 25/5/2011, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, cổ đông lớn của CTCP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (mã PHT-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu, đã bán 213.150 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết do diễn biến giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1,12 triệu cổ phiếu, chiếm 5,91% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 1/6/2011 - 1/8/2011, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, cổ đông lớn của CTCP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (mã PHT-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1,12 triệu cổ phiếu, chiếm 5,91% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. 

* Từ ngày 3/6/2011 - 3/8/2011, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) đăng ký mua lại 1,36 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nâng số cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch lên 2,72 triệu cổ phiếu, nhằm ổn định giá cổ phiếu. 

* Từ ngày 31/5/2011 - 29/7/2011, Công ty TNHH MTV Bất động sản Gia Định, cổ đông nội bộ của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư tài chính.

 * Từ ngày 31/5/2011 - 29/7/2011, Công ty TNHH May Thạnh Mỹ, cổ đông nội bộ của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư tài chính.

* Từ ngày 31/5/2011 - 31/7/2011, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (mã DPM-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 3,42 triệu cổ phiếu, chiếm 0,9% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 31/5/2011 - 30/6/2011, CTCP Đầu tư Vina, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại Thương TPHCM (mã TMS-HOSE) đăng ký mua 14.500 trái phiếu, số trái phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 14.500 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 31/5/2011 - 30/6/2011, ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại Thương TPHCM (mã TMS-HOSE) đăng ký bán hết 14.500 trái phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 31/5/2011 - 31/7/2011, ông Trương Đình Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (mã VST-HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1,57 triệu cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 31/5/2011 - 29/7/2011, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Việt, cổ đông lớn của CTCP xây dựng Cotec (mã CTD-HOSE) đăng ký mua 400.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 3,61 triệu cổ phiếu, chiếm 11,76% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 31/5/2011 - 29/7/2011, ông Nguyễn Mạnh Chiến - Phó Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, chiếm 0,67% vốn điều lệ, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 6/6/2011 - 6/8/2011, CTCP Đầu tư Hữu Liên, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Hữu liên Á Châu (mã HLA-HOSE) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 329.410 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 9/5/2011 - 25/5/2011, ông Nguyễn Quý - Ủy viên HĐQT; Phó Giám đốc CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) đã mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 304.163 cổ phiếu, chiếm 3,71% vốn điều lệ.

* Từ ngày 31/5/2011 - 31/7/2011, ông Nguyễn Quý - Ủy viên HĐQT; Phó Giám đốc CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 324.163 cổ phiếu, chiếm 3,95% vốn điều lệ, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 30/5/2011 - 30/7/2011, bà Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh, em ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - thành viên HĐQT NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) đăng ký bán hết 1,77 triệu cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính.

* Từ ngày 1/6/2011 - 1/8/2011, ông Đỗ Thanh Trường - Trưởng phòng Tài chính kế toán - Kế toán trưởng CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân cảng (mã TCL-HOSE) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 22.879 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 1/6/2011 - 30/7/2011, ông Hoàng Mạnh Thắng - Ủy viên HĐQT CTCP Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 101.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Dự kiến từ ngày 15/6/2011 - 30/6/2011, CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (mã LAF-HOSE) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ngày 19/3/2011.

* Ngày 30/6/2011, CTCP văn hóa Phương Nam (mã PNC-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 26/5/2011, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), cổ đông lớn của CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã CSM-HOSE) đã bán 80.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2,07 triệu cổ phiếu, chiếm 4,91% vốn điều lệ.

* Từ ngày 24/3/2011 - 24/5/2011, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) đăng ký bán hết 4,26 triệu chứng chỉ quỹ, nhưng không bán được do thị trường biến động không phù hợp, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* CTCP đầu tư và xây dựng điện MêCa VNECO (mã VES-HOSE) công bố ông Ngô Văn Cường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 24/5, thay cho ông Đoàn Đức Hồng.

* CTCP Xây dựng công nghiệp - dân dụng dầu khí (mã PXI-HOSE) công bố bà Bùi Thị Lương - Thư ký HĐQT là người được công ty ủy quyền Người thực hiện công bố thông tin của công ty.

* Từ ngày 31/3/2011 - 26/5/2011, Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV, cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và là cổ đông nhà nước của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HOSE) đã mua 1,25 triệu cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 10,08 triệu cổ phiếu, chiếm 40,33% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 23/5/2011 - 24/5/2011, CTCP Chứng khoán TPHCM (mã HCM-HOSE) đăng ký mua 362.000 cổ phiếu, đã mua 24.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết do thị trường biến động không thuận lợi, số cổ phiếu quỹ hiện đang nắm giữ là 182.250 cổ phiếu.

* Từ ngày 4/4/2011 - 25/5/2011, ông Nguyễn Văn Mạnh, cổ đông lớn của CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu, đã mua 5.130 cổ phiếu, đã bán 15.350 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1,6 triệu cổ phiếu, chiếm 11,35% vốn điều lệ, nhằm đầu tư chứng khoán.

* CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) thông báo miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc nội chính của ông Lê Văn Hưởng, bầu ông Lê Vinh Hiển - thành viên HĐQT và là người được ủy quyền công bố thông tin thay cho ông Lê Văn Hưởng, kể từ ngày 31/5/2011.

* Từ ngày 9/5/2011 - 26/5/2011, CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã CII-HOSE) đăng ký mua 2,88 triệu cổ phiếu, đã mua 727.990 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là do thị trường có nhiều biến động, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5,34 triệu cổ phiếu, chiếm 7,11% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, nhằm đầu tư vào cổ phiếu CII.

* Từ ngày 30/5/2011 - 22/7/2011, ông Nguyễn Xuân Mạnh, cổ đông lớn của CTCP Gạch ngói Kiên Giang (mã KBT-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 30/5/2011 - 25/7/2011, bà Đào Thị Hồi, cổ đông lớn của CTCP Sông Đà 1.01 (mã SJC-HNX) đăng ký bán hết 227.067 cổ phiếu, chiếm 5,08% vốn điều lệ.

* Từ ngày 27/5/2011 - 20/62011, ông Trịnh Quang Tiến - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng Hồng Phát (mã HPR-HNX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, chiếm 4,17% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 30/5/2011 - 25/7/2011, Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam, cổ đông lớn của CTCP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (mã PVR-HNX) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 30/5/2011 - 19/6/2011, ông (bà) Thái Hồ Hải, con bà Trần Thị Kim Ánh - thành viên Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 27/5/2011 - 22/7/2011, ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Sông Đà Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 27/5/2011 - 26/7/2011, bà Nguyễn Thị Nhăm, vợ ông Nguyễn Đăng Lanh - Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) đăng ký mua 60.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* CTCP Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ (mã IDJ-HNX) công bố ông Lê Quốc Chính - Phó Tổng giám đốc của CTCP Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ làm đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân kể từ ngày 24/5/2011.

* CTCP Viễn thông Tin học Điện tử (mã KST-HNX) thông báo bà Nguyễn Thị Thu Nga - Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh - Trưởng Ban kiểm soát là người được ủy quyền là “Người công bố thông tin”  thay cho bà Hoàng Thị Thanh Trúc, kể từ ngày 26/5/2011.

* NHTMCP Nam Việt (mã NVB-HNX) công bố thông tin liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Bạc Liêu - Trụ sở tại số 43B đường Trần Huỳnh, Khóm 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu và Chi nhánh Bắc Giang - Trụ sở tại Lô số 02 nhà số 09 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang.

* Từ ngày 18/3/2011 - 15/5/2011, CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu; đã mua 20.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do giá thị trường không nằm trong khoảng giá kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 830.000 cổ phiếu.

* CTCP Thủy sản Gentraco (mã GFC-HNX) công bố bà Lưu Thị Lan thôi giữ chức Phó Giám đốc phụ trách tài chính Công ty từ ngày 1/6/2011 theo nguyện vọng cá nhân. 

* Từ ngày 30/3/2011 - 25/5/2011, Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1), cổ đông lớn của CTCP Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu; đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được là do diễn biến giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 740.000 cổ phiếu, chiếm 6,32% vốn điều lệ.

* Ngày 14/7/2011, CTCP Vimeco (mã VMC-HNX) thanh toán cổ tức năm 2010 bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

* Từ ngày 22/3/2011 - 22/5/2011, CTCP Đầu tư và Phát triển PVI (mã PV2-HNX) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, đã mua 316.900 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do biến động giá của thị trường không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 316.900 cổ phiếu.

* Ngày 24/6/2011, CTCP Sách và Thiết bị Trường học Nam Định (mã DST-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Từ ngày 21/3/2011 - 21/5/2011, ông Phan Phương Nguyên - Nguyên Phó Tổng giám đốc CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, đã bán 29.300 cổ phiếu, đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 78.100 cổ phiếu, chiếm 2,6% vốn điều lệ.

VNEconomy

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

TTCK: 1,4 tỷ USD sẵn sàng đổ vào thị trường

TTCK: 1,4 tỷ USD sẵn sàng đổ vào thị trường

(ĐTTCO) - Theo kết quả kỳ đánh giá phân loại thị trường tháng 3 vừa được nhà cung cấp các chỉ số CK FTSE Russell công bố, dù không đáp ứng tiêu chí hoạt động thanh toán bù trừ, nhưng nỗ lực cải thiện hành lang pháp lý được kỳ vọng sẽ mở lối cho việc cải thiện chất lượng thị trường và thu hút nguồn vốn ngoại lên đến 1,4 tỷ USD.