Thông tin đầu tư ngày 23-4

(ĐTTCO)  - CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) đăng ký bán toàn bộ 2,8 triệu CP quỹ từ ngày 2-5 đến 31-5 với giá lớn hơn hoặc bằng 40.000 đồng/CP. 

Thông tin đầu tư ngày 23-4

PHR bán 2,8 triệu CP
(ĐTTCO)  - CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) đăng ký bán toàn bộ 2,8 triệu CP quỹ từ ngày 2-5 đến 31-5 với giá lớn hơn hoặc bằng 40.000 đồng/CP. Tạm tính ở mức giá này, PHR có thể thu về 112 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh năm 2018, PHR đặt mục tiêu doanh thu 1.036 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng (giả định giá cao su bình quân 37 triệu đồng/tấn); phát hành 54,2 triệu CP thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2 nhằm tăng vốn điều lệ lên 1.355 tỷ đồng. 
EVE sẽ phát hành 12 triệu USD trái phiếu chuyển đổi
(ĐTTCO)  - CTCP Everpia (EVD) vừa thông qua phương án phát hành 12 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho quỹ Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.4 do Rhinos Asset Management Cp.Ltd.’s (quỹ đầu tư của Hàn Quốc) quản lý nhằm huy động vốn phát triển dòng sản phẩm mới, mở mới đại lý, showroom, quảng cáo… Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/CP, lãi suất 1% và kỳ hạn 5 năm. Giá chuyển đổi sẽ không thấp hơn bình quân gia quyền thị giá EVE trong 20 ngày giao dịch trên thị trường. Nếu NĐT không chuyển đổi, EVE sẽ thanh toán khoản nợ gốc với lãi kép trái phiếu 3,5%/năm. Năm nay, EVE đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 115 tỷ đồng, tăng 126% so với năm trước. 
Nhựa Bình Minh báo lãi 105 tỷ đồng
(ĐTTCO)  - CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) cho biết, quý I-2018 ước tổng doanh thu đạt 663 tỷ đồng, bằng 80% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ đồng, bằng 85% so với quý I-2017. Trong quý II BMP sẽ đặt kế hoạch cao bù đắp cho phần sụt giảm của quý I, trong đó doanh thu dự kiến đạt 1.210 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 20%, lợi nhuận ước đạt 170 tỷ đồng, tăng 8%. Tính chung, 6 tháng, BMP kỳ vọng đạt doanh thu 1.860 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 275 tỷ đồng, tương ứng 43% và 44% kế hoạch cả năm.
DIG: Tăng vốn điều lệ lên 3.001 tỷ đồng
(ĐTTCO)  - TCTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) cho biết sẽ trình lên cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 2.382 tỷ đồng lên 3.001 tỷ đồng bằng việc phát hành CP để trả cổ tức năm 2017 và chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, DIG sẽ phát hành khoảng 47,638 triệu CP chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,2. Dự kiến, giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của doanh nghiệp (hiện tại giá trị sổ sách đang ở mức 11.800 đồng/CP), giá thị trường khoảng 21.700 đồng/CP. Bên cạnh đó, DIG sẽ phát hành 14,291 triệu CP với tỷ lệ 6% để chia cổ tức 2017. Năm 2018, DIG đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 85%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 350 tỷ đồng tăng 173% so với với năm 2017; chia cổ tức từ 10-15%.

MBS lợi nhuận quý I gấp 3 lần cả năm 2017
(ĐTTCO)  - CTCK MB (MBS) cho biết trong quý I-2018, MBS đã tăng trưởng rất mạnh về doanh thu và lợi nhuận, trong đó doanh thu môi giới gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017, lợi nhuận sau thuế hơn 70 tỷ đồng, gấp 3 lần kết quả kinh doanh cả năm 2017. Năm 2018, MBS đặt mục tiêu doanh thu 881 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 160 tỷ đồng, duy trì thị phần môi giới trung bình top 5 toàn thị trường; thị phần phái sinh top 5, thị phần hoạt động IB top 5. Ngoài việc duy trì vị thế trên TTCK và mục tiêu kinh doanh, MBS sẽ thực hiện đẩy mạnh đầu tư hệ thống công nghệ, mảng IB, đặc biệt là mảng trái phiếu, đẩy mạnh bán chéo sản phẩm trong hệ thống MB Group.

Đỗ Doãn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất