Thông tin đầu tư

* Ngày 30/5/2011, 97 triệu cổ phiếu niêm yết bổ sung của CTCP Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 970 tỷ đồng.

* Ngày 30/5/2011, 4,5 triệu cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM (mã FDC-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm từ ngày 21/1/2011 đến ngày 21/1/2012.

* Từ ngày 2/6/2011 - 1/9/2011, CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí - IDICO Long Sơn (mã PXL-HOSE) đăng ký mua lại 1 triệu cổ phiếu, chiếm 1,2% vốn điều lệ, làm cổ phiếu quỹ. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận. 

* Từ ngày 30/5/2011 - 30/7/2011, ông Bành Mạnh Đức - thành viên Ban kiểm soát; Phó Phòng Tài chính - Hành chính CTCP Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) đăng ký bán 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 200 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính gia đình.

* Từ ngày 1/6/2011 - 30/6/2011, bà Vương Hoàng Thảo Linh - thành viên Ban kiểm soát CTCP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) đăng ký mua 1.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư cá nhân.

* Từ ngày 30/5/2011 - 30/7/2011, Tổng CTCP Xây lắp Dầu Khí Việt Nam, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu khí (mã PTL-HOSE) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 33,62 triệu cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 30/5/2011 - 30/7/2011, bà Lê Thị Hoa, mẹ ông Trần Bình Long - Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam (mã VNI-HOSE) đăng ký mua 27.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 61.163 cổ phiếu, nhằm đầu tư. 

* Từ ngày 1/6/2011 - 26/7/2011, ông Nguyễn Hữu Dương, cổ đông lớn của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 400.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 1/6/2011 - 1/8/2011, ông (bà) Trần Kim Minh - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (mã NTB-HOSE) đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 4,94 triệu cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 1/6/2011 - 1/8/2011, VI (Vietnam Investments) Fund I, LP, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của CTCP Vinafco (mã VFC-HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 311.666 cổ phiếu, chiếm 1,56% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 2/6/2011 - 2/8/2011, ông Phùng Tuấn Hà - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE) đăng ký mua 400.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 533.560 cổ phiếu, chiếm 0,76% vốn điều lệ, nhằm đầu tư cá nhân.

* Từ ngày 1/6/2011 - 31/7/2011, ông Nguyễn Văn Minh - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đăng ký mua 400.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 2,65 triệu cổ phiếu, nhằm mua đầu tư dài hạn.

* Từ ngày 1/6/2011 - 31/7/2011, ông Võ Trường Sơn - Phó Tổng giám đốc CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 325.201 cổ phiếu, nhằm mua đầu tư dài hạn.

* Từ ngày 3/6/2011 - 3/9/2011, CTCP Xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (mã UDC-HOSE) đăng ký mua lại 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, số cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch là 1 triệu cổ phiếu, nhằm ổn định giá cổ phiếu. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận.

* Từ ngày 30/5/2011 - 27/7/2011, ông Bùi Quang Cảnh - Phó Tổng giám đốc CTCP Đại lý Vận tải Safi (mã SFI-HOSE) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 10.436 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại vốn đầu tư.

* Từ ngày 31/5/2011 - 31/7/2011, bà Nguyễn Thị Hoa, cổ đông lớn của CTCP khoáng sản Bình Thuận Hamico (mã KSA-HOSE) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1,44 triệu cổ phiếu, nhằm lướt sóng.

* Từ ngày 31/5/2011 - 31/7/2011, ông Bùi Đình Quý, cổ đông lớn của CTCP Hàng hải Hà Nội (mã MHC-HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 2,51 triệu cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 31/5/2011 - 29/7/2011, ông Nguyễn Văn Mạnh, cổ đông lớn của CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1,6 triệu cổ phiếu, chiếm 11,35% vốn điều lệ, nhằm đầu tư chứng khoán.

* Từ ngày 1/6/2011 - 1/8/2011, CTCP Sản xuất thương mại Thành Thành Công, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 19,24 triệu cổ phiếu, chiếm 2,1% vốn điều lệ, nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 22/3/2011 - 20/5/2011, ông Lê Hùng - Tổng giám đốc CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) đăng ký mua 350.000 cổ phiếu, đã mua 227.596 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1,12 triệu cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Ngày 4/7/2011, CTCP Đường Ninh Hòa (mã NHS-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (2.500 đồng/cổ phiếu).

* Dự kiến ngày 30/6/2011, CTCP SPM (mã SPM-HOSE) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại Lô 51, Đường số 2, Khu Công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM.

* Ngày 22/4/2011, bà Trần Thanh Loan, em ông Trần Đức Phú - Ủy viên HĐQT CTCP thiết bị phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HOSE) đã bán hết 10.010 cổ phiếu, nhằm đáp ứng tài chính cá nhân.

* Từ ngày 25/3/2011 - 24/5/2011, Dragon Capital Vietnam Mother Fund, cổ đông lớn của CTCP Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO (mã DMC-HOSE) đăng ký bán 400.000 cổ phiếu, đã bán 200 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do điều kiện thị trường không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1,24 triệu cổ phiếu, chiếm 7,09% vốn điều lệ, nhằm bán cổ phiếu.

* Ngày 24/5/2011, CTCP Chứng khoán TPHCM (HSC), cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam - VF1 (mã VFMVF1-HOSE) đã mua 1,1 triệu chứng chỉ quỹ, nâng số chứng chỉ quỹ đang nắm giữ lên 8,68 triệu chứng chỉ quỹ, chiếm 8,69% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành, nhằm mua đầu tư.

* CTCP Full Power (mã FPC-HOSE) xin gia hạn Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2011 đến ngày 10/6/2011.

* Ngày 30/5/2011, Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Phòng họp Lotus, tầng 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM.

* Ngày 26/5/2011, AmFraser Securities, cổ đông lớn của CTCP Beton 6 (mã BT6-HOSE) đã nhận 632.000 cổ phiếu thưởng, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1,49 triệu cổ phiếu, chiếm 4,52% vốn điều lệ.

* Ngày 13/6/2011, CTCP Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (mã CAD-HOSE) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2010 lần 3 tại Xí nghiệp chế biến Thủy sản Xuất khẩu Nam Long - xã Tân Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

* Ngày 24/6/2011, CTCP văn hóa Phương Nam (mã PNC-HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tại 940 đường 3/2, phường 15, quận 11, TPHCM nhằm xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ công ty và sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ công ty.

* CTCP Bibica (mã BBC-HOSE) công bố dây chuyền sản xuất bánh Pie bị sự cố hỏa hoạn vào ngày 25/5/2011, nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được công an điều tra. Dây chuyền này sẽ tạm ngưng hoạt động từ 3-4 tháng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Kiến trúc Hà Nội (HACO.,JSC) đăng ký niêm yết 1 triệu cổ phiếu trên HNX. Công ty có vốn điều lệ thực góp là 10 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại Nhà A1 tập thể Đại học Xây dựng, ngõ 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận cho CTCP Sông Đà 207 (mã SDB-HNX) được niêm yết bổ sung 5,5 triệu cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 758/UBCK-GCN ngày 8/12/2010 của UBCKNN cấp với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 55 tỷ đồng.

* Từ ngày 30/5/2011 - 29/7/2011, ông Đỗ Văn Lộc - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc CTCP Nhựa Đà Nẵng (mã DPC-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 31/5/2011 - 29/7/2011, ông Nguyễn Văn Quân - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC-HNX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 31/5/2011 - 29/7/2011, ông Nguyễn Thế Tường - Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC-HNX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 31/5/2011 - 3/6/2011, bà Vũ Mai Hoa, chị bà Vũ Hồng Hạnh - Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư chứng khoán.

* Từ ngày 31/5/2011 - 26/7/2011, bà Nguyễn Thị Tuyết - thành viên Ban kiểm soát CTCP Portserco (mã PRC-HNX) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phần nắm giữ.

* Từ ngày 31/5/2011 - 27/7/2011, ông Phạm Văn Miên - Ủy viên HĐQT CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu theo yêu cầu cá nhân.

* Từ ngày 1/6/2011 - 29/7/2011, ông Phùng Văn Phú, anh ông Phùng Văn Quý - Ủy viên HĐQT CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu gia đình.

* Từ ngày 31/5/2011 - 27/6/2011, ông Vũ Hiền - Ủy viên HĐQT CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND-HNX) đăng ký bán 1,25 triệu cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 31/5/2011 - 27/6/2011, Công ty TNHH một thành viên IPA, cổ đông lớn CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND-HNX) đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 31/5/2011 - 27/7/2011, ông Nguyễn Đình Thuận - Kế toán trưởng CTCP Sông Đà Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký mua 81.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* CTCP Đầu tư và thẩm định giá PIV (mã PIV-HNX) thông báo đổi tên công ty thành CTCP PIV, kể từ ngày 19/5/2011.

* Từ ngày 13/5/2011 - 24/5/2011, Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên (PV Gas), tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (mã PVG-HNX) đã bán 2,48 triệu cổ phiếu, tương đương 8,96% vốn điều lệ, số cổ phiếu nắm giữ còn 9,94 triệu cổ phiếu, tương đương 35,88% vốn điều lệ.

* Từ ngày 21/4/2011 - 24/5/2011, ông Đinh Ngọc Bình - Phó Tổng giám đốc CTCP Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (mã PVL-HNX) đã bán 11.500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 40 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.

* Từ ngày 15/3/2011 - 10/5/2011, ông (bà) Nguyễn Bảo Ngọc - Ủy viên HĐQT CTCP Ống thép Việt Đức VGPIPE (mã VGS-HNX) đã bán 67.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 100.000 cổ phiếu, chiếm 0,26% vốn điều lệ.

* Ngày 29/6/2011, CTCP Đầu tư Xây dựng Viwaseen - Huế (mã VHH-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Từ ngày 20/4/2011 - 20/5/2011, ông Nguyễn Ngọc Minh, con ông Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn (mã KBC-HNX) đăng ký bán 12.454 cổ phiếu; đăng ký mua 20.000 cổ phiếu; đã mua 2.000 cổ phiếu; đã bán 0 cổ phiếu do khớp lệnh không thành công, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 14.454 cổ phiếu, chiếm 0,24% vốn điều lệ.

* Từ ngày 23/3/2011 - 23/5/2011, Tổng công ty Bến Thành, người có liên quan đến ông Phạm Phú Quốc - Chủ tịch HĐQT; Phó Giám đốc CTCP Dịch vụ Bến Thành (mã BSC-HNX) đăng ký bán 144.200 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá thị trường không thuộc khung giá kỳ vọng trong kế hoạch tái cấu trúc danh mục đầu tư của Tổng công ty, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.344.200 cổ phiếu, chiếm 44,81% vốn điều lệ.

* Ngày 16/6/2011, CTCP CMC (mã CVT-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2010 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* CTCP Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) thông báo bà Trần Thị Hải Yến được bầu là Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Trát Minh Phương được bầu là Trưởng Ban kiểm soát, kể từ ngày 18/5/2011.

* Từ ngày 22/3/2011 - 17/5/2011, CTCP CX Technology (VN), người có liên quan đến CTCP Chứng khoán Phú Hưng (mã PHS-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu; đăng ký mua 100.000 cổ phiếu; nhưng không mua bán được do tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 586.700 cổ phiếu, chiếm 1,96% vốn điều lệ.

* Ngày 1/7/2011, CTCP Đầu tư Xây dựng Hồng Phát (mã HPR-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2010 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Từ ngày 22/4/2011 - 20/5/2011, ông (bà) Nguyễn Hải Lý - thành viên Ban kiểm soát CTCP Thương mại & vận tải Sông Đà (mã SDP-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá bán chưa đạt kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 10.000 cổ phiếu, chiếm 0,12% vốn điều lệ.

* Ngày 28/6/2011, CTCP Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (mã PVC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2011 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* CTCP Xây lắp dầu khí Miền Trung (PXM) vừa được giao làm tổng thầu thi công giai đoạn 1 dự án sân golf và resort Cam Ranh (Nha Trang) và xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho 60 căn biệt thự thuộc dự án này, thời gian thi công dự kiến 18 tháng. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, diện tích 171,9ha, do CTCP Đầu tư dầu khí Nha Trang làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2014.

CTCP Đầu tư Xây dựng Phúc Khang vừa khai trương sàn giao dịch bất động sản thứ hai tại 867-869 Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình, TPHCM). Dịp này Phúc Khang công bố bán dự án khu đô thị mới Phước An quy mô 150ha thuộc TP mới Nhơn Trạch (Đồng Nai). Dự án được đầu tư hạ tầng đồng bộ cùng các tiện ích xung quanh. (B.Minh)

CTCP Kết cấu kim loại và Lắp máy dầu khí (PXS) thông báo sẽ đưa nhà xưởng thuộc dự án cảng chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí vào hoạt động trong tháng 6-2011. Dự án có diện tích 23ha, được khởi công vào tháng 11-2010 với vốn đầu tư giai đoạn đầu 695 tỷ đồng, gồm các hạng mục như xử lý nền bãi, đường giao thông, xây dựng nhà xưởng, cầu cảng và các hạng mục phụ trợ. 

TCTCP Bảo hiểm dầu khí (PVI) thông qua việc bán CP cho quỹ đầu tư Oman với giá không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 31-12-2010; tách hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ; thành lập TCT Bảo hiểm PVI vốn điều lệ 800 tỷ đồng, TCT Tái bảo hiểm PVI vốn điều lệ 460 tỷ đồng; góp vốn thành lập CTCP Bệnh viện dầu khí vốn điều lệ 50 tỷ đồng (PVI góp 50%). Quý I-2011 PVI đạt doanh thu 1.456 tỷ đồng, lãi trước thuế 110,9 tỷ đồng. Quý II-2011 PVI dự kiến lãi trước thuế 109,8 tỷ đồng.

VNEconomy

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất