SSI công bố lãi 500 tỷ đồng trong quý I

(ĐTTCO) – CTCK Sài Gòn (SSI) vừa công bố Kết quả kinh doanh Báo cáo riêng Quý I-2018. Trong đó, doanh thu và thu nhập khác đạt 1.072 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 479,2 tỷ đồng – tăng lần lượt 95% và 46% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 500 tỷ đồng. 

SSI công bố lãi 500 tỷ đồng trong quý I

Trong quý I, SSI tiếp tục dẫn đầu thị trường về thị phần môi giới cổ phiếu/chứng chỉ quỹ, là quý thứ 17 liên tiếp, với thị phần tại HOSE đạt 18,98% và thị phần tại HNX đạt 13,61%. đây. Điều này giúp doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng mạnh ở mức 220% - đạt 369,8 tỷ đồng, chiếm 65% doanh thu toàn khối dịch vụ chứng khoán.
Dư nợ cho vay ký quỹ ở mức 6.970,6 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Doanh thu toàn khối dịch vụ chứng khoán đạt 570,2 tỷ đồng, tăng trưởng 146% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 53,2% doanh thu. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn đạt gần 153,2 tỷ đồng, tăng 38% so với quý I-2017, chiếm tỷ trọng 14,3% doanh thu. 
Hoạt động đầu tư cũng ghi nhận kết quả khả quan, tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 289,3 tỷ VNĐ. Doanh thu từ dịch vụ ngân hàng đầu tư và một số hoạt động khác đạt 59,3 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là doanh thu khác tăng mạnh do thực hiện bán tài sản cố định trong quý. 
Tổng chi phí quý I là 555,4 tỷ VNĐ - tăng khá cao so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tăng các khoản chi phí lãi vay (phục vụ vốn kinh doanh cho vay ký quỹ và hoạt động kinh doanh nguồn vốn); chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán (phù hợp với mức độ tăng trưởng nhanh về giao dịch thị trường); và chi phí dự phòng và đánh giá lại tài sản tài chính.  
Tại thời điểm 31-3, SSI có tổng tài sản đạt 20.354 tỷ đồng, tăng 12% so với mức đầu năm. Trong đó vốn chủ sở hữu đạt 8.540,5 tỷ đồng.  
Ngày mai 20-4, SSI sẽ tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tại TPHCM.

T.Hải

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Wikipedia)

Lộ trình chuyển toàn bộ cổ phiếu từ HNX sang HoSE

(ĐTTCO)-Chậm nhất đến hết 30/6/2025, HOSE tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, UPCom của tổ chức chưa niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán....