“Sốt ruột” với văn bản chính sách

Báo cáo của Nhóm công tác thị trường vốn tại Diễn đàn Doanh nghiệp diễn ra cuối tuần qua, các NĐTNN đang “sốt ruột” với những chậm trễ trong ban hành văn bản và các tháo gỡ cho NĐT nhằm thúc đẩy phát triển của TTCK.

Ông Dominic Scriven, Trưởng Nhóm công tác thị trường vốn, nói: TTCK Việt Nam đang bị định giá thấp hơn giá trị thực, hay đơn giản chỉ phản ánh đúng những bất ổn vĩ mô và rủi ro của môi trường kinh doanh? Thừa nhận những khó khăn của TTCK hiện nay, nhưng Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho rằng TTCK cũng cần chia sẻ cùng với các giải pháp chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Khi lạm phát giảm, TTCK sẽ bớt khó khăn.

Tuy nhiên, bên cạnh việc đề cập những khó khăn của TTCK do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô, câu chuyện được đề cập nhiều nhất trong báo cáo của Nhóm công tác thị trường vốn lại chính là sự chậm trễ trong việc ban hành các văn  bản nhằm thúc đẩy sự phát triển của TTCK.

Ông Dominic Scriven cho rằng những văn bản dự thảo này đã được soạn thảo và lấy ý kiến trong một thời gian dài nhưng vẫn chưa được ban hành. Chẳng hạn Nghị định 01 quy định về hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP dù đã gặp một số vướng mắc trong thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa có một văn bản hướng dẫn chính thức nào cho Nghị định 01. Điều này đã gây ra nhiều tranh luận và cách hiểu không rõ ràng khi triển khai Nghị định 01 trong thực tế. UBCKNN đã soạn thảo và trình Bộ Tài chính một thông tư hướng dẫn về Nghị định 01.

Nhìn nhận vấn đề thuế liên quan đến lĩnh vực CK đang trở thành một đề tài nóng, Nhóm công tác thị trường vốn cho rằng nhu cầu ngày càng cấp thiết hiện nay là phải xây dựng một hệ thống các quy định riêng cho lĩnh vực thuế.

Cụ thể, các bất cập về thuế thể hiện ở việc nếu NĐT tổ chức nước ngoài bỏ tiền vào quỹ nội địa để thực hiện việc đầu tư, khi nhận cổ tức được chia từ quỹ phải chịu 25% thuế thu nhập, trong khi nếu họ tự thực hiện việc mua bán chỉ chịu 0,1% thuế trên giao dịch. Điều này không khuyến khích NĐTNN đầu tư vào các quỹ đầu tư nội địa, hạn chế sự tham gia của của các định chế tài chính.

Theo Công văn 12501 của Bộ Tài chính (hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhuợng cổ phần trong CTCP không phải là đại chúng), NĐT tổ chức nước ngoài nếu có phát sinh thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phần trong các công ty này sẽ chịu thuế suất 25%.

Trong khi đó, hoạt động chuyển nhượng cổ phần trong công ty đại chúng hoặc được thực hiện giữa cá nhân không cư trú sẽ được tính 0,1% trên giao dịch. Chính vì vậy, mức thuế trên việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty không phải đại chúng cần được áp dụng giống như công ty đại chúng.

QUANG MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Wikipedia)

Lộ trình chuyển toàn bộ cổ phiếu từ HNX sang HoSE

(ĐTTCO)-Chậm nhất đến hết 30/6/2025, HOSE tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, UPCom của tổ chức chưa niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán....