Siết ký quỹ, nới quy định vốn

UBCKNN vừa công bố dự thảo lần 2 thông tư thay thế Thông tư 74/2011/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên TTCK để lấy ý kiến các thành viên thị trường.

Tại dự thảo lần này, đối với hoạt động giao dịch trong ngày, UBCKNN quy định NĐT thực hiện thanh toán từ tài khoản tiền gửi giao dịch CK của mình được quản lý tách biệt tại ngân hàng. NĐT không được thực hiện các giao dịch trong ngày từ tài khoản giao dịch ký danh của CTCK hoặc tài khoản quản lý danh mục đầu tư quản lý bởi công ty quản lý quỹ.

Dự thảo cũng quy định, NĐT có trách nhiệm đặt các lệnh giao dịch, bảo đảm số CK trên các lệnh bán phải bằng với số CK cùng loại trên các lệnh mua trong cùng ngày giao dịch và ngược lại. Trường hợp số CK của lệnh bán đã thực hiện nhiều hơn số CK của lệnh mua đã thực hiện, CTCK có trách nhiệm thực hiện theo quy trình hỗ trợ thanh toán quy định tại Điều 12 của thông tư này.

Trường hợp NĐT đặt lệnh bán trước khi đặt lệnh mua hoặc khối lượng giao dịch của lệnh bán nhiều hơn khối lượng giao dịch của lệnh mua đã đặt trước đó hoặc lệnh giao dịch vượt quá hạn mức giao dịch tối đa mà khách hàng được thực hiện CTCK có trách nhiệm từ chối không thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng nếu CTCK không thể bảo đảm có đủ CK để chuyển giao tại ngày thanh toán. Đồng thời, giá trị giao dịch mua hoặc bán trong ngày của mỗi khách hàng không được vượt quá hạn mức giao dịch tối đa do CTCK xác định và tổng giá trị giao dịch mua hoặc bán trong ngày của mỗi CTCK không được vượt quá hạn mức theo quy định.

Bên cạnh quy định siết chặt các hoạt động ký quỹ, dự thảo Thông tư 74 được UBCKNN công bố lần này có nhiều nội dung sửa đổi theo hướng nới lỏng quy định cho phép các CTCK được phép cung cấp dịch vụ. Cụ thể, CTCK được cấp phép đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh CK theo quy định tại Luật Chứng khoán và không đang trong các tình trạng cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. CTCK đã trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định, không có lỗ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính gần nhất báo cáo tài chính soát xét bán niên gần nhất.

Với các quy định như trên đồng nghĩa với việc các CTCK không cần đáp ứng yêu cầu phải có vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ đạt từ 800 tỷ đồng trở lên tại báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận như trong dự thảo cũ. Theo quy định hiện hành, mức vốn pháp định cần thiết để được thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ kinh doanh CK gồm môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư là 300 tỷ đồng.

KIM GIANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

VNIndex thể hiện rằng thị trường đã đạt đỉnh trước khi kết quả kinh doanh quý II được công bố. Các thông tin này sau đó đã không đủ sức nâng đỡ thị trường tránh khỏi tác động từ sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19.

TTCK: May mắn đã qua, khó khăn xuất hiện

(ĐTTCO)-Xu hướng tăng bùng nổ kéo dài gần 3 tháng đã kết thúc, thị trường chứng khoán (TTCK) cuối tháng 7 bắt đầu bước vào giai đoạn khó khăn khi chịu tác động kép: kết quả kinh doanh quý II-2020 đã bão hòa và làn sóng Covid mới xuất hiện. Xem ra xu hướng tăng từ tháng 4-6 vừa qua được gọi là “sóng cách ly” rất khó lặp lại ở thời điểm này.