Sẽ phát hành 200.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong 2019

(ĐTTCO) - Dù tổng khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2018 sụt giảm mạnh, nhưng Bộ Tài chính vẫn đặt chỉ tiêu phát hành 200.000 tỷ đồng TPCP trong năm 2019.

Sẽ phát hành 200.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong 2019

Theo Sở Giao dịch CK Hà Nội (HNX), tính đến tháng 12, tổng khối lượng TPCP huy động được qua đấu thầu tại HNX đạt 147.000 tỷ đồng (giảm 24,3% so với năm 2017), tương ứng với mức thành công đạt 50% (giảm 23% so với năm 2017). Trong đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huy động được 137.300 tỷ đồng, đạt 78,4% so với kế hoạch huy động điều chỉnh (giảm 19% so với cùng kỳ năm 2017). 
Theo KBNN, một trong các yếu tố làm giảm khối lượng huy động TPCP năm nay do yêu cầu gắn khối lượng phát hành với nhu cầu giải ngân dự án đầu tư. Lãi suất trúng thầu trái phiếu giảm ở tất cả các kỳ hạn so với cuối năm 2017, đặc biệt giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, lãi suất huy động bình quân 11 tháng đầu năm 2018 đạt 4,59% (giảm 1,46% so với năm 2017). 
Kỳ hạn phát hành bình quân năm 2018 đạt 12,04 năm (giảm 0,7 năm so với năm 2017). Cơ cấu NĐT có sự chuyển dịch mạnh mẽ, khối công ty bảo hiểm vươn lên đứng đầu về thị phần mua, chiếm hơn 66,4% tỷ trọng trúng thầu của toàn thị trường.
Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết TPCP đạt khoảng gần 1,1 triệu tỷ đồng (tăng 8,2% so với năm 2017), tương đương 20% GDP năm 2017, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 8.779 tỷ đồng/phiên trong 11 tháng năm 2018 (giảm 3,3% so với năm 2017). 
Điểm sáng của thị trường TPCP là tỷ trọng giao dịch Repos đã tăng lên chiếm 53,7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường (tăng 4,5% so với năm 2017). Trong 11 tháng đầu năm 2018, khối ngoại chuyển sang vị thế bán ròng (859.74 tỷ đồng) sau 3 năm mua ròng liên tiếp. 
Đánh giá về thị trường TPCP năm 2018, Vụ Tài chính Ngân hàng (Bộ Tài chính), cho biết thị trường đã hoàn thành theo đúng lộ trình về các giải pháp, có khả năng đạt và vượt các mục tiêu đề ra đến năm 2020 về quy mô thị trường. Tuy nhiên, thị trường có một số điểm hạn chế như thanh khoản chưa ổn định, lãi suất phát hành có nhiều biến động.
Năm 2019, Bộ Tài chính cho biết dự kiến phát hành khoảng 200.000 tỷ đồng TPCP và tiếp tục tập trung vào các sản phẩm truyền thống (trái phiếu với kỳ trả lãi chuẩn) và trái phiếu loại long/short coupon.

Hải Hồ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất