Ra mắt chỉ số phát triển bền vững VNSI

Chỉ số do HOSE xây dựng có tên gọi VNSI (VN Sustainability Index), các doanh nghiệp được lựa chọn vào bộ chỉ số này sẽ được đo lường trên các tiêu chí liên quan đến tác động đối với môi trường, xã hội, tác động của hoạt động quản trị với sự phát triển bền vững.

Ra mắt chỉ số phát triển bền vững VNSI ảnh 1 

Chỉ số phát triển bền vững do HOSE phối hợp với Cơ quan hợp tác Đức (GIZ) và UBCKNN nghiên cứu, nhằm cung cấp một công cụ tham chiếu về phát triển bền vững trên thị trường chứng khoán cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. 

Ông Lê Hải Trà, Phó Tổng Giám đốc phụ trách HOSE, cho biết hiện nay, phát triển bền vững đang trở thành một tiêu chí lựa chọn của các quỹ đầu tư và đây là một xu thế toàn cầu. Nghĩa là Việt Nam cũng phải bắt kịp xu thế nhằm đón đầu cơ hội thu hút những nguồn vốn mới. 

ThS Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động phát biểu: “Là doanh nghiệp tiên phong thí điểm triển khai lập Báo cáo phát triển bền vững theo Chuẩn mực quốc tế mới nhất, Bảo Việt mong muốn khẳng định những nỗ lực nhằm thực hiện cam kết mang lại các giá trị bền vững và dài hạn tới cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh doanh bền vững tại Việt Nam. Mặc dù Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững (GRI Sustainability Reporting Standards) - phiên bản mới nhất và chuẩn mực quốc tế cao nhất về lập Báo cáo phát triển bền vững được phát hành bởi Global Sustainability Standards Board (GSSB) dự kiến chính thức sử dụng phổ biến vào năm 2018 nhưng Bảo Việt đã tiên phong áp dụng Bộ tiêu chuẩn này cho Báo cáo phát triển bền vững năm 2016”.

Đồng quan điểm này, ông Phạm Nguyễn Vinh, GĐ Phát triển Kinh doanh của Dragon Capital (DC) nhấn mạnh: Khi đầu tư vào doanh nghiệp, ngoài những câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh, DC luôn quan tâm đến sự đóng góp của doanh nghiệp cho xã hội, cho việc bảo vệ môi trường và các nguyên tắc phát triển bền vững. Rất nhiều NĐT khi góp vốn vào các quỹ của DC quản lý cũng yêu cầu chúng tôi phải lựa chọn các doanh nghiệp chú trọng đến phát triển bền vững, đặc biệt là những DN tiên phong trong lĩnh vực này.

Thái Ca

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vốn ngoại quay lại, nhưng đi đường vòng

Vốn ngoại quay lại, nhưng đi đường vòng

(ĐTTCO)-Ở thời điểm hiện tại, rất khó để đưa ra nhận định chính xác thời điểm vốn ngoại quay trở lại với thị trường. Tuy nhiên có điều gần như chắc chắn, nếu khối ngoại quay lại các quỹ ETF sẽ là lựa chọn hàng đầu của dòng vốn này.