Quỹ đầu tư Đức rót 650 tỷ đồng vào SBT

(ĐTTCO) - CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) vừa ký kết hợp tác chiến lược với Công ty DEG (Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH) thuộc Tập đoàn KFW của Đức.

Quỹ đầu tư Đức rót 650 tỷ đồng vào SBT

Tại buổi lễ ký kết, DEG đã công bố khoản đầu tư gần 650 tỷ đồng để mua 21,6 triệu CP ưu đãi có quyền chuyển đổi của SBT. Theo đó, DEG sẽ trở thành 1 trong những cổ đông chiến lược và là NĐTNN đầu tiên của doanh nghiệp mía đường lớn nhất Việt Nam với 3,55% cổ phần nắm giữ trên tổng số cổ phần sau phát hành. 
Thời gian ưu đãi cổ tức của cổ phần ưu đãi sẽ kéo dài 6,5 năm, với mức cổ tức cố định 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên, các năm tiếp theo sẽ theo thỏa thuận giữa SBT và DEG. Toàn bộ số lượng cổ phần ưu đãi này sẽ không có quyền biểu quyết, nhưng có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của NĐT vào bất kỳ thời điểm sau ngày phát hành. Giá chuyển đổi sẽ do SBT và DEG thỏa thuận tại thời điểm chuyển đổi và không vượt quá 38.000 đồng/CP.
Được biết, số tiền DEG đầu tư vào SBT tương đương 30.000 đồng/CP, cao hơn 67,6% giá CP đang giao dịch trên thị trường trong thời điểm hiện tại.

Hải Hồ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất