NKG giải trình việc giấu lỗ

NKG giải trình việc giấu lỗ ảnh 1

Trước những thông tin cho rằng CTCP Thép Nam Kim (NKG) đã cố tình giấu lỗ trong BCTC 6 tháng đầu năm 2012, hôm qua NKG đã có phản hồi về vấn đề này.

Theo NKG, chi phí chạy thử 167,5 tỷ đồng là khoản chi phí nguyên vật liệu được đưa vào sản xuất trong giai đoạn chạy thử, với mục tiêu kiểm tra các dây chuyền trước khi ký nghiệm thu. Khi sản xuất xong, các thành phẩm được bán, xác định doanh số, kết quả kinh doanh và được kết chuyển để giảm chi phí đầu tư.

Trong BCTC 6 tháng đầu năm 2012 của NKG, kết chuyển chi phí chạy thử là 150,7 tỷ đồng, bao gồm chi phí nguyên vật liệu bỏ ra trong quá trình sản xuất và đã cấu thành thành phẩm, giảm chi phí đầu tư chứ không ghi nhận vào tài sản cố định.

Còn phần chênh lệch giữa chi phí chạy thử bỏ ra 167,5 tỷ đồng và phần kết chuyển tạo ra giá trị thành phẩm 150,7 tỷ đồng là 16,8 tỷ đồng đang trong quá trình sản xuất dở dang nên không kết, tiến hành nhập kho lại bình thường để hạch toán cho các tháng tiếp theo.

Về chi phí lãi vay, NKG đã hạch toán căn cứ vào chuẩn mực kế toán 16 về “Ghi nhận chi phí đi vay”. NKG cho rằng vì có đủ các điều kiện như: chi phí cho việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bắt đầu phát sinh; chi phí đi vay phát sinh; hoạt động cần thiết trong việc chuẩn bị đưa tài sản dang dở vào sử dụng hoặc bán đang được tiến hành nên chi phí vay liên quan trực tiếp đến việc mua, xây dựng hay sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản (được vốn hóa).

Vì vậy, NKG kết chuyển lãi vay gần 16,6 tỷ đồng để tăng tài sản cố định và trích khấu hao đưa vào chi phí để tính giá thành sản xuất trong kỳ là hoàn toàn hợp lý. Theo NKG, những chi tiết này đã được AASCS kiểm toán.

HẢI HỒ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khi “tham lam” núp bóng “kỳ vọng”

Khi “tham lam” núp bóng “kỳ vọng”

(ĐTTCO) - Thị trường không có sóng nên “bí” địa chỉ đầu tư. Các cổ phiếu có câu chuyện riêng được săn lùng, và không ít cổ phiếu được đồn thổi về những thay đổi lớn, nhằm tạo sóng đầu cơ và vẽ nên câu chuyện kỳ vọng để đánh vào lòng tham.