Năm 2012 qua góc nhìn chiêm tinh tài chính

LTS: Trong bài “TTCK 2011 qua góc nhìn chiêm tinh tài chính”, đăng trên ĐTTC số ra đầu năm, tác giả cho rằng TTCK Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2011 dưới tác động giao hội giữa Mộc Tinh và Thiên Vương Tinh. Thực tế, chỉ số DJIA đã đạt đỉnh vào ngày 2-5-2011 (tại mức 12.928 điểm). Sau đó, TTCK Hoa Kỳ giảm 19% từ đỉnh ngày 2-5-2011 và chạm đáy vào ngày 4-10-2011 (tại mức 10.362 điểm). Để NĐT có cái nhìn tổng quan về TTCK năm 2012 qua góc nhìn chiêm tinh tài chính, ĐTTC đăng bài phân tích của nhóm tác giả này.

Nhìn từ TTCK Hoa Kỳ

Chuyển động của Mộc tinh (Jupiter) có sự tương quan cao đối với đỉnh dài hạn của TTCK Hoa Kỳ. Theo đó, đỉnh của chỉ số DJIA thường xảy ra khi Mộc tinh ở vị trí cung Bạch Dương.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Raymond Merriman (ngày 15-12-2011), chỉ số DJIA vẫn có thể đạt đỉnh trong vùng thời gian Mộc tinh chuyển động từ 22O cung Bạch Dương (Aries) đến 7O cung Kim Ngưu (Taurus), tương ứng từ ngày 7-10-2011 đến 7-3-2012.

Như vậy, mặc dù có xác suất cao khi chỉ số DJIA đã đạt đỉnh chu kỳ 4 năm vào ngày 2-5-2011 (khi Mộc tinh nằm ở cung Bạch Dương) nhưng vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn, kịch bản duy nhất chỉ số DJIA phá vỡ đỉnh cũ để thiết lập một đỉnh mới (đồng thời là đỉnh của chu kỳ 4 năm) trong thời gian từ nay đến tháng 3-2012 (Mộc tinh nằm ở cung Kim Ngưu). 

Nếu như đỉnh chu kỳ 4 năm rơi vào ngày 2-5-2011 thì đỉnh xuất hiện trong thời gian từ ngày 4-10-2011 đến tháng 3-2012 là đỉnh của chu kỳ 15,5 tháng.

Đỉnh của chu kỳ 15,5 tháng rất có thể đã hình thành vào ngày 7-12-2011 khi xuất hiện hiện tượng Thiên Vương tinh nghịch hành vào ngày 10-12-2011 (cũng là ngày xảy ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần).

Nếu như DJIA vượt đỉnh ngày 7-12-2011, vùng đỉnh mới từ nay đến tháng 3-2012 có thể là 12.300-12.500 điểm vì đỉnh chu kỳ 15,5 tháng không thể vượt chu kỳ 4 năm.

Năm 2012 qua góc nhìn chiêm tinh tài chính ảnh 1

Kịch bản hướng đi cho chỉ số DJIA năm 2012 theo kỹ thuật Mass Pressure

Theo lý thuyết chu kỳ, nếu tính đáy chu kỳ 15,5 tháng vào ngày 4-10-2011 (pha thứ hai trong chu kỳ 4 năm), đáy chu kỳ 15,5 tháng pha thứ ba có thể kết thúc trong vùng thời gian từ tháng 6-2012 đến tháng 9-2013.

Những hiện tượng chiêm tinh tài chính địa tâm cho thấy điều này. Đầu tiên, ngày 25-6-2012, Mộc tinh hợp góc 90O với Hải Vương tinh (Neptune).

Theo nghiên cứu của Raymond Merriman (năm 1999), “đây là thời gian trùng với tâm lý cuồng loạn và dẫn đến sự sụt giảm mạnh trên TTCK Hoa Kỳ. Do đó, cặp góc này thường xuất hiện đáy hơn là đỉnh trong vòng 6 tháng và đáy thường xuất hiện sau khi cặp góc này hình thành”.

Điều này cho thấy, TTCK Hoa Kỳ còn sụt giảm ít nhất cho đến tháng 6-2012 và có thể kéo dài đến hết năm 2012. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý khả năng xuất hiện sự đảo chiều quanh thời điểm ngày 24 và 25-6-2012 (±9 ngày giao dịch) vì xuất hiện một số hiện tượng chiêm tinh tài chính địa tâm đáng chú ý.

Thứ nhất, vào ngày 24-6-2012, xuất hiện cặp góc 90O giữa Thiên Vương tinh và Diêm Vương tinh (là cặp góc cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến TTCK Hoa Kỳ từ nay cho đến ít nhất năm 2015).

Thứ hai, chuyển động thuận hành của Thổ tinh vào ngày 25-6-2012 và Kim tinh vào ngày 27-6-2012, cũng là những hiện tượng có xác suất cao gây nên sự đảo chiều với TTCK Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, kết quả từ việc sử dụng kỹ thuật Mass Pressure cho thấy có một sự đảo ngược quan trọng vào thời điểm tháng 6 (cụ thể là quanh ngày 24 và 25-6, (xem biểu đồ).

Nếu như thị trường hình thành vùng tích lũy ở đáy, chúng tôi đề nghị vùng thời gian từ ngày 24-6-2012 đến 19-7-2012 như là vùng thời gian tích lũy cho một sự đảo chiều mạnh và quan trọng.

Mùa thu năm 2012 cũng là một vùng thời gian quan trọng khác nếu nhìn ở khía cạnh Nhật Tâm (Heliocentric). Cụ thể, Thổ tinh Nhật Tâm ở 0O21' cung Xử Nữ vào ngày 11-10-2007, nếu cộng 60O dịch chuyển ta có ngày 23-8-2012 là ngày quan trọng vì đó cũng là 25 năm từ đỉnh ngày 23-8-1987 và 30 năm từ đáy ngày 13-8-1982.

Khó có thể khẳng định chắc chắn đáy chu kỳ 4 năm sẽ rơi vào năm 2012. Vào ngày 10-10-2012, Thổ tinh hợp góc 240O với Hải Vương tinh. Đây là cặp góc tương quan với chu kỳ dài hạn của TTCK Hoa Kỳ.

Theo nghiên cứu của Raymond Merriman  (năm 1999) “Cặp góc này thường liên quan đến các chu kỳ lớn hơn chu kỳ 4 năm. Giá có thể đảo ngược nhanh chóng cho đến ít nhất 1-2 năm sau đó.

Đáy chu kỳ 4 năm vẫn có thể xuất hiện ở đây. Thời gian quan sát là ±10 tháng quanh cặp góc”. Điều này cho thấy đáy chu kỳ 4 năm vẫn có thể xảy ra cho đến tháng 8-2013 theo quan sát từ cặp góc này.

Nói tóm lại, đáy chu kỳ 4 năm có thể được hình thành từ tháng 6-2012 cho đến tháng 9-2013. Chưa thể kết luận chắc chắn đáy chu kỳ 4 năm sẽ kết thúc trong năm 2012 và cần phải quan sát thêm cả những hiện tượng chiêm tinh trong năm 2013.

Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể chú ý khả năng xuất hiện một sự đảo chiều quan trọng là thời điểm cuối tháng 6, đầu tháng 7 (thời điểm quanh ngày 24 và 25-6-2012). Đây có thể chưa phải là đáy chu kỳ 4 năm, nhưng có thể là một sự phục hồi mạnh mang lại tỷ suất sinh lợi khá cao trong thị trường con gấu.

Nếu qua thời điểm trên thị trường tiếp tục tạo đáy mới, thời điểm cuối tháng 8 và đầu tháng 9 là một đề nghị khác. Tuy nhiên, trong 2 thời điểm nói trên, chúng tôi cho rằng thời điểm cuối tháng 6 có xác suất cao hơn.

TTCK Hoa Kỳ có thể chịu sự sụt giảm mạnh đến tháng 9-2012 khi sự chuyển dịch của Thổ tinh giao hội với Mộc tinh Tử Vi và Hải Vương tinh Tử Vi của NYSE và đối ngược 180O với Thổ tinh Tử Vi tại cung Bạch Dương. Do đó, rất có thể sau khi phục hồi vào cuối tháng 6, đầu tháng 7-2012, TTCK Hoa Kỳ suy giảm trở lại đến tháng 9-2012.

Liên quan đến TTCK Việt Nam

Trước hết, cần hiểu rằng những cặp góc được đề cập ở trên không chỉ tác động riêng với TTCK Hoa Kỳ, mà tác động đến TTCK toàn cầu (Hoa Kỳ chỉ là đại diện để nghiên cứu).

Thực tế năm 2011, các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức và các chỉ số của TTCK mới nổi như MSCI Emerging Market Index; chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) chỉ số MSCI BRIC có diễn biến tương đồng.

Tuy nhiên, vẫn có một số thị trường mới nổi và đặc biệt là các thị trường ở châu Á có diễn biến khác biệt (thí dụ chỉ số HNX Index của Việt Nam và Shanghai của Trung Quốc đã phá các đáy mới).

Điều này bắt nguồn từ một lý do quan trọng là sự rút lui của các dòng tiền nóng ra khỏi thị trường mới nổi bao gồm Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á. Dòng tiền này chuyển sang các thị trường tài chính phát triển, đặc biệt là thị trường trái phiếu Hoa Kỳ (là thị trường tài chính tăng trưởng tốt nhất trong năm 2011).

Mặt khác, trong năm 2011, các thị trường mới nổi ở châu Á bị tác động mạnh từ lạm phát và tỷ giá khiến cho môi trường kinh tế vĩ mô xấu đi.

Việt Nam không phải là đích đến của vốn ngoại (kể cả khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc) và tình hình lạm phát, tỷ giá tiếp tục diễn biến xấu. 2012 cũng là năm nhiều quỹ đầu tư tại Việt Nam sẽ hết hạn và chuyện đi hay ở còn là câu hỏi khó trả lời.

Do đó, TTCK Việt Nam có thể diễn biến khác với kịch bản của TTCK thế giới trong năm 2012, giống như năm 2011. Tuy nhiên, những nghiên cứu về TTCK thế giới rất hữu ích. Trong những thời điểm thị trường thế giới suy giảm, TTCK Việt Nam bị tổn thương rất mạnh. Thực tế, trong năm 2011, TTCK Việt Nam đã suy giảm mạnh hơn trong nửa cuối năm khi TTCK thế giới đổ dốc.

Do đó, từ tháng 3-2012 cho đến ít nhất tháng 6 và tháng 7-2012 là thời gian TTCK Việt Nam có nguy cơ sụt giảm rất mạnh. Nếu TTCK thế giới tiếp tục sụt giảm sâu hơn, Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ và thậm chí mức độ tổn thương còn lớn hơn.

Khả năng đảo chiều trong cuối tháng 6 và đầu tháng 7 cũng có thể xuất hiện tại Việt Nam. Theo thống kê lịch sử 11 năm qua, chỉ số VN Index thường đảo chiều vào tháng 7.

Trong năm 2012, chúng tôi lưu ý khả năng chỉ số VN Index sẽ có sự sụt giảm mạnh hơn các năm vừa qua khi nhóm cổ phiếu blue chip bị các quỹ đầu tư nước ngoài thoái vốn. Quan sát trên biểu đồ tử vi của VN Index, sự chuyển dịch của Thổ tinh hợp góc 90O với Hải Vương tinh Tử Vi (Natal Neptune) vào ngày 18-11-2012.

Tính chất của Thổ tinh là gây áp lực xấu trong giá nên có thể sự sụt giảm mạnh đối với VN Index quanh thời điểm tháng 11-2012.

Lê Đạt Chí - Trương Minh Huy

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

VNIndex thể hiện rằng thị trường đã đạt đỉnh trước khi kết quả kinh doanh quý II được công bố. Các thông tin này sau đó đã không đủ sức nâng đỡ thị trường tránh khỏi tác động từ sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19.

TTCK: May mắn đã qua, khó khăn xuất hiện

(ĐTTCO)-Xu hướng tăng bùng nổ kéo dài gần 3 tháng đã kết thúc, thị trường chứng khoán (TTCK) cuối tháng 7 bắt đầu bước vào giai đoạn khó khăn khi chịu tác động kép: kết quả kinh doanh quý II-2020 đã bão hòa và làn sóng Covid mới xuất hiện. Xem ra xu hướng tăng từ tháng 4-6 vừa qua được gọi là “sóng cách ly” rất khó lặp lại ở thời điểm này.