MSN đặt chỉ tiêu doanh thu 47.000 tỷ đồng

(ĐTTCO) - ĐHĐCĐ thường niên 2018 của CTCP Tập đoàn Masan (MSN) vừa được tổ chức sáng nay tại TPHCM đã thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 với doanh thu và lợi nhuận tăng từ 10-30%.

MSN đặt chỉ tiêu doanh thu 47.000 tỷ đồng

Theo kế hoạch, MSN đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 20% về doanh thu thuần (đạt từ 45.000-47.000 tỷ đồng), lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông dự tính đạt 3.400-4.000 tỷ đồng (tăng từ 10-30%).
Kết thúc quý I, doanh thu của MSN đạt 8.274 tỷ đồng, trong đó mảng MCH thu về 3.586 tỷ đồng (tăng hơn 78%), MSR đạt 1.487 tỷ đồng (tăng 26,5%) nhờ giá vonfram tiếp tục cải thiện. Theo đó, lợi nhuận gộp MSN ghi nhận 2.762 tỷ đồng (tăng 12%). Đối với mảnh tài chính, NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đóng góp 517 tỷ đồng lợi nhuận (tăng mạnh 59% so với mức 325 tỷ đồng cùng kỳ). Như vậy, sau quý kinh doanh đầu tiên, MSN đã thực hiện được 17-19% chỉ tiêu doanh thu và 20-24% chỉ tiêu lãi sau thuế cổ đông công ty.
Một trong những tờ trình được cổ đông quan tâm là việc bán tối đa gần 110 triệu CP quỹ, giá bán do HĐQT quyết định phù hợp với quy định của pháp luật. Được biết, cuối năm 2017, MSN đã mua vào 100,6 triệu CP làm CP quỹ với mức giá bình quân 58.352 đồng/CP, tương đương 5.864 tỷ đồng, nâng số lượng CP quỹ lên 109,8 triệu đơn vị (tương đương 9,5% vốn điều lệ). 
Ngoài ra, HĐQT trình cổ đông phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ tối đa 0,5% tổng số vốn điều lệ giá 10.000 đồng/CP.

Hải Hồ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất