Minh bạch kinh doanh chứng khoán

Minh bạch kinh doanh chứng khoán ảnh 1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ra một số kiến nghị và giải pháp thực hiện trong năm nay nhằm nâng chất hoạt động các công ty chứng khoán (CTCK) và phát triển thị trường chứng khoán (TTCK).

Theo UBCKNN, bên cạnh các giải pháp trực tiếp hỗ trợ phát triển và hoàn thiện TTCK như khung pháp lý; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hàng hóa và phát triển hàng hóa thị trường… cần có các giải pháp về tín dụng, tiền tệ, thuế.

Chẳng hạn, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát mục tiêu lạm phát nhưng điều hòa trong cả năm, có tính đến sự ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó coi TTCK là kênh dẫn vốn dài hạn gắn kết với kênh dẫn vốn của ngân hàng; từng bước giảm mặt bằng lãi suất.

Bên cạnh đó, áp dụng chính sách tín dụng với TTCK một cách linh hoạt trên cơ sở không cào bằng, có phân biệt tình trạng tài chính và quản trị của từng ngân hàng, không thắt chặt tiếp mà giữ trên cơ sở mặt bằng hiện tại để tạo tín hiệu thu hút dòng tiền từ khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài.

UBCKNN cũng kiến nghị Chính phủ, Quốc hội tiếp tục kéo dài việc miễn giảm thuế đối với lĩnh vực chứng khoán và TTCK; tiếp tục rà soát lại các mức thuế áp dụng đối với nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư, các nghiệp vụ mới repo, giao dịch ký quỹ... theo hướng khuyến khích và phát triển nhà đầu tư có tổ chức, tạo điều kiện cho việc ra đời các sản phẩm mới phù hợp với thông lệ quốc tế.

Về đề án tái cấu trúc CTCK, theo UBCKNN các CTCK sẽ được chia làm 3 nhóm: nhóm bình thường, nhóm kiểm soát và nhóm kiểm soát đặc biệt. Theo đó, đối với nhóm bình thường sẽ tiếp tục củng cố hoạt động nhằm nâng cao năng lực tài chính, chất lượng hoạt động, tăng cường quản trị rủi ro.

Đối với nhóm kiểm soát sẽ áp dụng các biện pháp khắc phục như tăng vốn điều lệ, cơ cấu lại danh mục đầu tư, các khoản vay nợ; giảm chi phí hoạt động; thực hiện hợp nhất, sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Đối với nhóm kiểm soát đặc biệt áp dụng các biện pháp (ngoài các biện pháp như nhóm 2) như yêu cầu soát xét về tình hình tài chính, đầu tư, công nợ; rút bớt nghiệp vụ môi giới đối với CTCK nhằm bảo vệ khách hàng; giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật nếu không khắc phục được.

Về lộ trình, giải pháp cụ thể, đề án tái cấu trúc CTCK được thực hiện trong 2 giai đoạn: 2012-2013 và 2013-2015. Giai đoạn 1 được triển khai qua 2 bước.

Thứ nhất, từ nay đến ngày 1-4, thời điểm Thông tư 226 (quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính) có hiệu lực, UBCKNN thực hiện các giải pháp chủ yếu như tăng cường kiểm tra, giám sát các CTCK có tình hình tài chính yếu; yêu cầu công ty kiểm toán báo cáo UBCKNN về các CTCK có dấu hiệu bất ổn tài chính; buộc CTCK giải trình rõ nguyên nhân năng lực tài chính yếu và có giải pháp khắc phục...

Giai đoạn hai, từ 1-4 đến năm 2013 sẽ áp dụng các chế tài mạnh được quy định tại Thông tư 226, trong đó đình chỉ hoạt động đối với CTCK không đảm bảo chỉ tiêu an toàn tài chính. Riêng từ tháng 4 đến hết năm 2012, sự phân loại các CTCK sẽ được thực hiện một cách quyết liệt với việc chia CTCK thành 3 nhóm để có giải pháp ứng xử với từng nhóm.

Sau đó, UBCKNN sẽ áp dụng bộ tiêu chuẩn CAMELS (bộ chỉ tiêu đánh giá xếp hạng tổ chức tài chính) để tiếp tục phân nhóm nhỏ hơn các CTCK trên cơ sở 3 nhóm hiện tại, nhằm đánh giá kỹ lưỡng mức độ an toàn tài chính của các CTCK.

Trên cơ sở kết quả xử lý các CTCK không đảm bảo an toàn tài chính, giai đoạn 2 của đề án sẽ tập trung tái cơ cấu toàn bộ CTCK, kể cả các công ty lớn, dựa trên 3 trụ cột: đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao năng lực quản trị công ty và khả năng nhận diện, xử lý rủi ro.

Để tăng cường khả năng, hiệu quả quản lý, giám sát đối với CTCK, UBCKNN sẽ xây dựng và đưa vào áp dụng 2 phương án tách bạch tiền gửi khách hàng; yêu cầu các CTCK nghiêm túc thực hiện quy định quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng tách biệt với tiền của CTCK theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, UBCKNN sẽ tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra định kỳ các CTCK về an toàn tài chính và khả năng thanh toán; đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động của các CTCK nhằm hỗ trợ công tác tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động kinh doanh chứng khoán.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất