Minexco thiếu minh bạch, SCIC ở đâu?

Theo quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư 52/2012/TT-BTC, công ty có vốn điều lệ 120 tỷ đồng trở lên được gọi là CTCP đại chúng quy mô lớn, bắt buộc phải công bố thông tin giống như doanh nghiệp niêm yết.

Công ty Minexco là CTCP đại chúng, vốn điều lệ 140 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ chiếm 89%.
Thế nhưng, cổ đông chúng tôi không thấy Công ty Minexco đăng ký là CTCP đại chúng với UBCKNN và hoàn toàn không công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC và Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5-4-2012 của Bộ Tài chính.

Lẽ ra, SCIC với vai trò là cổ đông chi phối (nắm giữ 89% vốn điều lệ) phải có ý kiến với lãnh đạo Công ty Minexco để công ty tuân thủ đúng quy định luật pháp về công bố thông tin. Minexco cũng thường xuyên tổ chức ĐHCĐ và chia cổ tức muộn hơn so với thời hạn luật quy định.

Cổ đông chúng tôi cũng không hài lòng với kết quả kinh doanh và cổ tức của Minexco những năm vừa qua. Mặc dù Minexco có rất nhiều lợi thế riêng và hoạt động trong ngành khoáng sản, nhưng kết quả kinh doanh và cổ tức của Minexco những năm vừa qua rất thấp so với tiềm năng và so với các công ty khác cùng lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Liệu SCIC đã tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp khắc phục, nâng cao lợi nhuận của Minexco hay chưa?

Do vậy, nếu đã gọi là minh bạch và tuân thủ đúng quy định luật pháp về công bố thông tin, SCIC nên thể hiện vai trò, chức năng là can thiệp để Minexco cần phải công bố ngay báo cáo kiểm toán với đầy đủ phần thuyết minh báo cáo kiểm toán; có biện pháp rà soát hoạt động của Minexco để tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận và cổ tức của công ty.

Có như vậy, SCIC mới là “Nhà đầu tư chiến lược của Chính phủ, cổ đông năng động của doanh nghiệp, nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp”.

Lê Văn Cương (Hà Nội)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khi “tham lam” núp bóng “kỳ vọng”

Khi “tham lam” núp bóng “kỳ vọng”

(ĐTTCO) - Thị trường không có sóng nên “bí” địa chỉ đầu tư. Các cổ phiếu có câu chuyện riêng được săn lùng, và không ít cổ phiếu được đồn thổi về những thay đổi lớn, nhằm tạo sóng đầu cơ và vẽ nên câu chuyện kỳ vọng để đánh vào lòng tham.