Hoàn thiện pháp lý, hỗ trợ thị trường

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ khó khăn cho TTCK 2015 cũng như thu hút các NĐT tổ chức là trọng tâm của hội nghị do UBCKNN tổ chức vừa qua.

Ông TRẦN XUÂN HÀ, Thứ trưởng Bộ Tài chính:

Cổ phần hóa gắn với thị trường

 Hoàn thiện pháp lý, hỗ trợ thị trường ảnh 1
Năm 2015, UBCKNN cần tập trung vào việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý với việc sửa đổi Nghị định 58 quy định chi tiết Luật Chứng khoán. Trong đó đề cập nhiều về gắn cổ phần hóa với niêm yết, cơ chế phát hành riêng lẻ (vấn đề phức tạp ảnh hưởng nhiều đến việc phát hành ra công chúng) và mở room cho NĐTNN.

Giải pháp nữa là phối kết hợp trong tái cơ cấu TTCK, trong đó sẽ đề cập tái cơ cấu khu vực thị trường theo hướng các thị trường CP, trái phiếu và thị trường phái sinh có kênh riêng. Việc hợp nhất 2 sở sẽ trình Chính phủ quyết định.

Một giải pháp quan trọng khác là có công cụ và chính sách để làm tốt quan hệ cung cầu trên thị trường. Về cung, ngoài phát hành trái phiếu, năm 2015 sẽ đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn. Theo lộ trình sẽ còn 200 doanh nghiệp nhà nước sẽ cổ phần hóa năm nay và kéo dài sang đầu năm 2016. Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ có thêm văn bản ban hành trong tuần này về kết gắn cổ phần hóa với thoái vốn và niêm yết, trong đó sẽ nêu cách thức, trình tự thủ tục để có hiệu quả.

Việc cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước gắn với thị trường là thế mạnh của TTCK Việt Nam và được các nước ASEAN đánh giá cao. Song nếu không cẩn thận chúng ta sẽ đánh mất lợi thế. Đây là chủ trương rất lớn, đúng và quyết tâm cao nhưng thực thi cần có phối kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận liên quan.

Ông VŨ BẰNG, Chủ tịch UBCKNN:

Không có ngoại lệ trong việc niêm yết

Hiện nay, Nghị định 58 đang được sửa đổi, trong đó tập trung tháo gỡ vướng mắc về cổ phần hóa và thoái vốn. Quan điểm của chúng tôi là vẫn phải nâng cao chất lượng phát hành, chất lượng của công ty niêm yết. Các yêu cầu về tiêu chuẩn niêm yết sẽ không có sự vận dụng ngoại lệ với bất kỳ loại hình nào và các doanh nghiệp nhà nước cũng phải bình đẳng như các CTCP khác.

Bởi doanh nghiệp muốn niêm yết không chỉ chất lượng, quy mô, báo cáo tài chính lỗ - lãi mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về quản trị công ty. Do đó, doanh nghiệp nhà nước muốn niêm yết phải có thay đổi về quản trị công ty, phải được tập dượt về quản trị công ty để khi niêm yết có sự thay đổi về quản trị công ty.

Từ đó, doanh nghiệp mới tôn trọng cổ đông và minh bạch hơn trong hoạt động. Chính vì vậy, nếu doanh nghiệp đã hoàn thành cổ phần hóa trong 1 tháng phải vào UPCoM để tạo điều kiện cho NĐT giao dịch CP. Nếu sau 6 tháng kể từ khi cổ phần hóa xong, doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc niêm yết. 

Ông NGUYỄN THANH TÂM, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Các công ty niêm yết:

Được phát hành CP dưới mệnh giá

UBCKNN nên cho phép hoặc tiếp tục kiến nghị để doanh nghiệp niêm yết được phát hành CP dưới mệnh giá, nhằm giúp doanh nghiệp có tài chính khó khăn nhưng có dự án kinh doanh đầu tư mở rộng sản xuất, góp phần làm khỏe doanh nghiệp niêm yết.

Hiện nay các cơ quan quản lý như Bộ Kế hoạch - Đầu tư vẫn còn máy móc trong việc quy định vốn chủ sở hữu phải chia đủ cho 10.000 đồng mới được phát hành, nếu không đủ coi như cổ đông chưa góp vốn. Nếu vì sợ một số doanh nghiệp xấu có thể lợi dụng mà ngăn cấm không cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính có cơ hội để phát triển là khó chấp nhận.

Bên cạnh đó, trong năm 2015, chúng tôi mong muốn các cơ quan quản lý thị trường tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện khung pháp lý theo hướng tạo mọi thuận lợi và nhanh nhất cho doanh nghiệp niêm yết trong việc phát hành tăng vốn.

Đại diện Công ty Quản lý quỹ SSI:

Triển khai sản phẩm quỹ hưu trí, phái sinh

Để phát triển ngành quản lý quỹ Việt Nam năm 2015, chúng tôi kiến nghị sớm hoàn thiện việc xây dựng cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho các công ty quản lý quỹ có thể triển khai sản phẩm quỹ hưu trí, sản phẩm chứng khoán phái sinh, nhằm đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro cũng như đa dạng hóa sản phẩm cho NĐT và thị trường.

Bên cạnh đó, đối với quỹ mở, chúng tôi kiến nghị xem xét ban hành các ưu đãi về thuế cho NĐT để tạo thêm động lực cho việc tham gia sản phẩm mới này; khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển kênh phân phối online. Đối với quỹ ETF cũng cần có các ưu đãi về thuế, tiếp tục hỗ trợ giảm hoặc miễn các loại phí liên quan đến hoạt động của quỹ ETF; hoàn thiện quy định về công bố thông tin cho quỹ ETF theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà tạo lập thị trường và các NĐT lớn giao dịch chứng chỉ quỹ, tăng thanh khoản…

Hà My (ghi)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thanh khoản vẫn đang dư thừa lớn trong hệ thống khi lãi suất liên ngân hàng tiếp tục chạm mức thấp kỷ lục đầu tháng 7.

Lãi suất giảm, tiền không hẳn vào chứng khoán

(ĐTTCO)-Thị trường chứng khoán (TTCK) rất nhạy cảm với lãi suất. Các TTCK toàn cầu đang trong xu thế tăng mạnh hiếm có trong lịch sử, một phần vì lãi suất quá thấp, dẫn đến khả năng vay vốn giá rẻ dễ dàng và các loại tài sản đều tăng giá khi có quá nhiều tiền mặt lưu thông. Song với TTCK Việt Nam, hiệu ứng vốn rẻ chưa hẳn đã là nguồn lực đáng kể ở thời điểm này.