HNX thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, được tổ chức vào ngày 19-5-2011 như sau:

HNX thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu ảnh 1

* Hủy niêm yết cổ phiếu VTA của CTCP Vitaly

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-SGDHN ngày 19-5-2011 của Sở GDCK Hà Nội về việc hủy niêm yết cổ phiếu VTA, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

•Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Vitaly
•Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
•Mã chứng khoán: VTA
•Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
•Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu)
•Giá trị cổ phiếu hủy niêm yết (theo mệnh giá): 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
•Lý do hủy: Kết quả sản xuất kinh doanh đã bị lỗ trong ba (03) năm liên tục từ năm 2008 đến năm 2010.
•Ngày hủy niêm yết: 2-6-2011.
•Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 31-5-2011.

HNX

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất