HNX thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, được tổ chức vào ngày 19-5-2011 như sau:

HNX thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu ảnh 1

* Hủy niêm yết cổ phiếu VTA của CTCP Vitaly

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-SGDHN ngày 19-5-2011 của Sở GDCK Hà Nội về việc hủy niêm yết cổ phiếu VTA, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

•Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Vitaly
•Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
•Mã chứng khoán: VTA
•Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
•Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu)
•Giá trị cổ phiếu hủy niêm yết (theo mệnh giá): 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
•Lý do hủy: Kết quả sản xuất kinh doanh đã bị lỗ trong ba (03) năm liên tục từ năm 2008 đến năm 2010.
•Ngày hủy niêm yết: 2-6-2011.
•Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 31-5-2011.

HNX

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao diện của một phần mềm giao dịch TPDN. Khả năng mua chính là số dư tài khoản tiết kiệm.

Tiền gửi tiết kiệm chảy sang trái phiếu

(ĐTTCO)-Tiết lộ từ giám đốc môi giới của một công ty chứng khoán (CTCK) cho biết, “góc khuất” của con số hàng trăm ngàn tài khoản CK mở mới trong thời gian qua không hẳn tất cả là nhắm tới thị trường cổ phiếu. Nhiều CTCK có ngân hàng (NH) mẹ đứng sau đang nỗ lực thuyết phục người gửi tiền mở tài khoản CK để chuyển khoản tiền gửi tiết kiệm sang đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).