CTCP Quốc tế Hoàng Gia công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán

(ĐTTCO)-CTCP Quốc tế Hoàng Gia công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31-12-2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính chuyển đổi.

Báo cáo tài chính chuyển đổi này đã được Ban Giám đốc Công ty lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và quy định về chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam của Thông tư số 200/2014/TT-BTC (“Thông tư 200”) ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 như trình bày tại Thuyết minh số 2 phần Thuyết minh báo cáo tài chính chuyển đổi.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cổ phiếu dệt may: Kỳ vọng quá sớm vào EVFTA?

Cổ phiếu dệt may: Kỳ vọng quá sớm vào EVFTA?

(ĐTTCO)-Việt Nam chuẩn bị phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) trong kỳ họp quốc hội tháng 5 này, đang tạo động lực lớn cho cổ phiếu (CP) ngành dệt may, trùng thời điểm CP dệt may là một trong những nhóm phục hồi ấn tượng nhất với đà phục hồi chung của thị trường chứng khoán (TTCK). Nhưng thực tế là kết quả kinh doanh quý I-2020 của nhóm CP dệt may không tốt, nhiều doanh nghiệp giảm lãi sâu, thậm chí là lỗ.