CTCP Đầu tư và Thương mại TNG công bố báo cáo tài chính hợp nhất

(ĐTTCO)-CTCP Đầu tư và Thương mại TNG công bố báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dù chỉ mới lên sàn tháng 6-2020, nhưng THD đã tăng từ mức đáy 4.249 đồng lên 115.000 đồng/CP vào tháng 12-2020, và tiếp tục tăng lên 175.000 đồng vào những phiên giao dịch đầu năm 2021.

Nhiều cổ phiếu giao dịch trên giá trị thật

(ĐTTCO)-Chuỗi tăng điểm kéo dài của VN Index giúp cho phần lớn mã cổ phiếu (CP) đang giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK) tăng mạnh. Nhiều mã đạt mức tăng tính bằng lần, trong khi tình hình sản xuất kinh doanh không có sự đột biến, thậm chí còn đang gặp khó do dịch bệnh Covid-19.