CK 20-8: Giữ vững đà tăng

Diễn biến giao dịch trong nửa đầu phiên sáng nay khá tích cực, với sự tăng giá của nhóm bluechip.

CK 20-8: Giữ vững đà tăng ảnh 1

Đợt 1, thị trường xác định giá mở cửa cho VN-Index tại mức 435,33 điểm, tăng 1,88 điểm (+0,43%).

Đến 9 giờ 35, chỉ số VN Index đứng ở mức 436,99 điểm, tăng 3,54 điểm (0,82%). Trong số 309 cổ phiếu niêm yết trên HOSE, có 102 mã tăng (chiếm 33,0%), 18 mã giảm, 67 mã đứng giá và 122 mã không có giao dịch.

Lúc này, chỉ số VN30 Index tăng 4,43 điểm (0,86%) lên mức 519,98 điểm, với 25 mã tăng giá và 5 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index cùng thời điểm đứng ở mức 70,58 điểm, tăng 0,23 điểm (0,33%). Số mã tăng trên HNX là 74 (chiếm 18,9% trong tổng số 392 mã niêm yết), số mã giảm là 25 số mã đứng giá là 53 và không có giao dịch là 240 mã.

Chỉ số HNX30 Index tăng 0,84 điểm (0,62%), lên mức 135,52 điểm, với 16 mã tăng, 1 mã giảm và 8 mã đứng giá.

Cổ phiếu giao dịch nhiều nhất trên HOSE trong sáng nay là VIP với 0,46 triệu đơn vị, đứng ở mức 7.400 đồng/cp (4,23%). Trên sàn Hà Nội, vị trí số 1 thuộc về mã KLS với 0,53 triệu đơn vị, đứng ở mức 10.400 đồng/cp (1,96%).

10 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất chiếm tới 45,33% tổng khối lượng giao dịch trên sàn HOSE, còn trên sàn HNX con số này là 67,64%.

Phiên sáng, MBB khuấy động bảng điện tử, HAG thỏa thuận lớn

Thị trường duy trì đà tăng tốt nhờ sự hỗ trợ của các bluechip, trong đó MBB là mã có giao dịch sôi động nhất HOSE, trong khi HAG có thỏa thuận lớn.

Tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số VN Index dừng lại ở mức 435,77 điểm, tăng 2,32 điểm (0,54%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 27,109 triệu đơn vị, trị giá 499,74 tỷ đồng.

Trong số 309 cổ phiếu niêm yết trên HOSE, có 108 mã tăng (chiếm 35%), 70 mã giảm, 86 mã đứng giá và 45 mã không có giao dịch.

Lúc này, chỉ số VN30-Index tăng 3,67 điểm (0,71%) lên mức 519,22 điểm, với 22 mã tăng giá, 1 mã giảm giá và 7 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index cùng thời điểm đứng ở mức 70,42 điểm, tăng 0,07 điểm (0,10%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 20,302 triệu đơn vị, trị giá 204 tỷ đồng.

Số mã tăng trên HNX là 91 (chiếm 23,2% trong tổng số 392 mã niêm yết), số mã giảm là 70 số mã đứng giá là 88 và không có giao dịch là 143 mã.

Chỉ số HNX30 Index tăng 0,05 điểm (0,04%), lên mức 134,73 điểm, với 12 mã tăng, 5 mã giảm và 12 mã đứng giá.

Cổ phiếu giao dịch nhiều nhất trên HOSE trong sáng nay là MBB với 1,632 triệu đơn vị, đứng ở mức 14.800 đồng/cp (1,37%). Đây cũng là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua vào nhiều nhất với 416.350 đơn vị.

Trên sàn Hà Nội, vị trí số 1 thuộc về mã VND với 2,169 triệu đơn vị, đứng ở mức 11.400 đồng/cp (1,79%).

10 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất chiếm tới 39,60% tổng khối lượng giao dịch trên sàn HOSE, còn trên sàn HNX con số này là 60,53%.

Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là MDG tăng 200 đồng (+5%) lên 4.200 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 1.000 đơn vị. Trên HNX là DLR, tăng 700 đồng (+6,93%) lên 10.800 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 100 đơn vị.

Cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HOSE là SSC, giảm 1.600 đồng (-5%) xuống 30.400 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 800 đơn vị. Trên HNX là CAN, giảm 2100 đồng (-6,89%) xuống 28.400 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 2.100 đơn vị.

Riêng giao dịch thỏa thuận, có 11 giao dịch trên HOSE với 5,429 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá 146,47 tỷ đồng và 52 giao dịch trên HNX với 1,813 triệu cổ phiếu, trị giá 39,82 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ phiếu HAG được giao dịch thỏa thuận với khối lượng 2.890.802, trị giá 85,8 tỷ đồng (chiếm 90,4% tổng khối lượng giao dịch trong ngày).

Thống kê số lệnh khớp trên cả hai sàn là 20.873 lệnh, nếu tính bình quân mỗi lệnh khớp là 1.924 đơn vị, trị giá khoảng 248 triệu đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.311.900 cổ phiếu trên cả hai sàn và bán ra 47.700 cổ phiếu trên HNX (chưa có số liệu bán trên HOSE). Trong đó, một số mã được mua vào nhiều là MBB, DPM, PVD, VIC, CTG… và bán ra nhiều cổ phiếu VIG.

* Đà tăng của thị trường được giữ vững trong phiên chiều khi lực cầu vẫn được duy trì khá tốt.

Chốt phiên lúc 14 giờ 15, chỉ số VN Index dừng lại ở mức 437,28 điểm, tăng 3,83 điểm (+0,88%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 41,499 triệu đơn vị, trị giá 757,920 tỷ đồng. Có 115 mã tăng trên HOSE (chiếm 37,2%), 73 mã giảm, 78 mã đứng giá và 43 mã không có giao dịch.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index đứng ở mức 70,65 điểm, tăng 0,30 điểm (+0,43%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 32,091 triệu đơn vị, trị giá 308,080 tỷ đồng. Số mã tăng trên HNX là 90 (chiếm 23,0%), số mã giảm là 72 số mã đứng giá là 96 và không có giao dịch là 134 mã.

Chỉ số VN30 Index tăng 5,73 điểm (1,11%) lên mức 521,28 điểm, với 25 mã tăng giá, 2 mã giảm giá và 3 mã đứng giá. Chỉ số HNX30 Index tăng 0,49 điểm (0,37%), lên mức 135,17 điểm, với 19 mã tăng, 5 mã giảm, 5 mã đứng giá và 1 mã không có giao dịch. Tăng mạnh nhất trong nhóm VN30 là CII (+2%), còn trong HNX30 là SDU tăng 6,9%).

Cổ phiếu giao dịch nhiều nhất trên HOSE là MBB với 1,752 triệu đơn vị, đứng ở mức 14.700 đồng/cp (0,68%). Trên sàn Hà Nội, vị trí số 1 thuộc về mã VND với 2,339 triệu đơn vị, đứng ở mức 11.600 đồng/cp (3,57%).

10 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất chiếm tới 37,65% tổng khối lượng giao dịch trên sàn HOSE, còn trên sàn HNX con số này là 60,37%.

Những cổ phiếu tăng giá hay giảm giá mạnh nhất trên cả hai sàn vẫn không có sự thay đổi so với buổi sáng, có khác là khối lượng giao dịch có tăng thêm chút ít.

Đáng chú ý, một số mã đóng cửa tăng khá mạnh so với khi mở cửa như ELC (+7,42%), TIE (+6,38%) trong khi một số mã lại giảm mạnh như PDR (-9,23%), LGC (-5,53%). Mã NSN dẫn đầu về việc phục hồi mạnh nhất từ đáy trong ngày, khi đóng cửa tăng 11,11%.

Thống kê số lệnh khớp trên cả hai sàn là 32.002 lệnh, nếu tính bình quân mỗi lệnh khớp là 1.897 đơn vị, trị giá khoảng 245 triệu đồng.

Riêng giao dịch thỏa thuận, có 25 giao dịch trên HOSE với 9,199 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá 225,46 tỷ đồng và 87 giao dịch trên HNX với 3,668 triệu cổ phiếu, trị giá 56,4 tỷ đồng. Không có cổ phiếu nào soán ngôi của HAG với 2,89 triệu cổ phiếu được thỏa thuận trong buổi sáng, trị giá 85,8 tỷ đồng (chiếm 85,9% tổng khối lượng giao dịch trong ngày).

Nhà đầu tư nước ngoài phiên này mua vào 1,74 triệu cổ phiếu trên cả hai sàn và bán ra 57.100 cổ phiếu trên HNX. Các mã mua nhiều vẫn là MBB (472.840), DPM (196.860),… trong khi bán ra 27.700 cổ phiếu VIG.

Chỉ số VIR 50 đo lường biến động của 50 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay tăng 1,94 điểm (+0,47%) lên 411,76 điểm.

(ĐTCK)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Covid-19 cuốn phăng thành quả GMD

Covid-19 cuốn phăng thành quả GMD

(ĐTTCO) - CTCP Đại lý liên hiệp vận chuyển Gemadept (GMD) là 1 trong 10 mã CP đầu tiên niêm yết trên HOSE giữ được mức giá khá tốt so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 đang đẩy GMD vào tình cảnh khó khăn nhất từ trước đến nay.