Cảnh cáo công ty, kiểm toán viên sai phạm BCTC

Chủ tịch VACPA đã ký Quyết định cảnh cáo 1 công ty kiểm toán và 14 kiểm toán viên/Hội viên, khiển trách 8 công ty kiểm toán và 14 kiểm toán viên/Hội viên.

Cảnh cáo công ty, kiểm toán viên sai phạm BCTC ảnh 1
Vừa qua, Chủ tịch Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 012-2013/VACPA xử lý kỷ luật khiển trách/cảnh cáo các Hội viên có sai phạm về chất lượng dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2012.

Căn cứ các sai phạm đã kết luận qua kiểm tra chất lượng dịch vụ năm 2012, theo Nghị quyết Ban chấp hành Hội ngày 18/1/2013, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký Quyết định cảnh cáo 1 công ty kiểm toán và 14 kiểm toán viên/Hội viên, khiển trách 8 công ty kiểm toán và 14 kiểm toán viên/Hội viên do chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2012, 2011, 2010...

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam yêu cầu các công ty kiểm toán và kiểm toán viên/Hội viên cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tích cực trau dồi chuyên môn nghề nghiệp/tăng cường đào tạo cho kiểm toán viên và nhân viên chuyên môn, tránh lặp lại các sai phạm tương tự trong tương lai.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam cũng đã có Công văn báo cáo Bộ Tài chính về nội dung các sai phạm và đề xuất hình thức xử lý kỷ luật các hội viên có sai phạm phát hiện trong cuộc kiểm tra chất lượng kiểm toán năm 2012.

Được biết, trước đó vào ngày 9-1-2013 Hội đồng thẩm định chất lượng kiểm toán của VACPA đã họp để xem xét các sai phạm phát hiện trong đợt kiểm tra chất lượng năm 2012, kiến nghị Bộ Tài chính hình thức xử lý kỷ luật đối với KTV và công ty kiểm toán.

Ngoài ra Hội động thẩm định cũng xem xét một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa một số Công ty kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm tra để thống nhất kết quả kiểm tra trước khi báo cáo cho Bộ Tài chính.

Danh sách các công ty kiểm toán bị khiển trách/cảnh cáo

1. Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel

2. Công ty TNHH Kiểm toán Mekong NAG (nay là Công ty TNHH Kiểm toán quốc gia VIA)

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hà Nội (Hanco)

4. Công ty TNHH Kiểm toán Vạn An – MAAC

5. Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam (AC Việt Nam)

6. Công ty TNHH Kiểm toán Cảnh Xuân

7. Công ty TNHH Kiểm toán S&S

8. Công ty TNHH Kiểm toán Thủy Chung

9. Công ty TNHH Kiểm toán BHP (cảnh cáo)

CafeF

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khi “tham lam” núp bóng “kỳ vọng”

Khi “tham lam” núp bóng “kỳ vọng”

(ĐTTCO) - Thị trường không có sóng nên “bí” địa chỉ đầu tư. Các cổ phiếu có câu chuyện riêng được săn lùng, và không ít cổ phiếu được đồn thổi về những thay đổi lớn, nhằm tạo sóng đầu cơ và vẽ nên câu chuyện kỳ vọng để đánh vào lòng tham.