Bộ Tài chính phê duyệt đề án tái cấu trúc CTCK

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký phê duyệt Đề án Tái cấu trúc các CTCK vào ngày 10/1/2012 theo hướng thu hẹp số lượng các CTCK và mở cửa thị trường dịch vụ tài chính theo lộ trình hội nhập đã cam kết.

Bộ Tài chính phê duyệt đề án tái cấu trúc CTCK ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo lộ trình này, trong năm 2012 UBCK sẽ triển khai thực hiện giai đoạn 1 của đề án theo Thông tư 226, tập trung chủ yếu vào việc xử ký các CTCK yếu kém thuộc nhóm 3 (là nhóm kiểm soát đặc biệt: Nhóm này bao gồm các CTCK có tỷ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro dưới 120% và có lỗ lũy kế từ trên 50% vốn điều lệ).

Quý I-2013 UBCK sẽ báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện giai đoạn 1, và đến quý II-2013 – năm 2012 sẽ triển khai giai đoạn 2, áp dụng theo thông tư 226, phân loại các CTCK theo chuẩn quốc tế, củng cố tăng cường năng lực cho các công ty đã đáp ứng được tiêu chí đề ra.

Theo Quyết định 62/QĐ-BTC, nội dung phương án tái cấu trúc bao gồm:

+ Tiêu chí và phân loại các CTCK:

Trên cơ sở Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31-12-2010 của Bộ Tài chính, các CTCK sẽ được rà soát phần nhóm theo mức độ rủi ro giảm dần dựa trên 2 chỉ tiêu sau: Vốn khả dụng/tổng rủi ro (bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro thanh toán, và rủi ro hoạt động) và tỷ lệ lỗ lũy kế/vốn điều lệ. Cụ thể:

- Nhóm 1-nhóm bình thường: Nhóm này bao gồm các CTCK có tỷ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro trên 150% và có lãi hoặc lỗ lũy kế dưới 30% vốn điều lệ.

- Nhóm 2 - nhóm kiểm soát: Nhóm này bao gồm các CTCK có tỷ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro dưới 150% tới trên 120% và có lỗ lũy kế từ 30% đến 50% vốn điều lệ.

- Nhóm 3 - nhóm kiểm soát đặc biệt: Nhóm này bao gồm các CTCK có tỷ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro dưới 120% và có lỗ lũy kế từ trên 50% vốn điều lệ.

+ Biện pháp tái cấu trúc:

a) Các biện pháp xử lý trước mắt(từ nay đến 1-4-2012):

Đối với những CTCK có tỷ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro không đảm bảo quy định của Thông tư 226 sẽ bị áp dụng các biện pháp sau:

- Yêu cầu các CTCK này thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần (đối với những CTCK có tỷ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro dưới 150%), hàng ngày (đối với những CTCK có tỷ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro dưới 120%);

- Cử đoàn kiểm tra đến nắm tình hình hoạt động của công ty, nếu phát hiện CTCK chưa thực hiện tách biệt tài sản của nhà đầu tư thì yêu cầu CTCK thực hiện trong thời hạn tối đa 2 tháng; đề nghị Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông (Chủ sở hữu) xem xét phương án tăng vốn điều lệ;

- Chỉ đạo 2 Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kiểm soát chặt chẽ vấn đề thanh toán giao dịch của công ty;

- Trường hợp liên tục vi phạm thiếu tiền thanh toán, lạm dụng tiền gửi của khách hàng, xem xét rút phép nghiệp vụ môi giới chứng khoán theo quy định pháp luật.

b) Các biện pháp áp dụng theo nhóm từ sau ngày 1-4-2012:

- Đối với nhóm 1 - nhóm bình thường: Tiếp tục rà soát và giám sát tình hình tài chính của nhóm này để có giải pháp kịp thời nếu thị trường tiếp tục khó khăn.

- Đối với nhóm 2 - nhóm kiểm soát: áp dụng các nhóm giải pháp hành chính và kinh tế theo quy định của Thông tư 226/2010/TT-BTC.

- Đối với nhóm 3 - nhóm kiểm soát đặc biệt: áp dụng các nhóm giải pháp hành chính và kinh tế theo quy định của Thông tư 226/2010/TT-BTC.

c) Biện pháp triển khai từ sau năm 2012:

Tăng cường năng lực quản trị và hoạt động của các CTCK dựa trên ba trụ cột chính: Quy định về mức độ đủ vốn; Quy định về hướng dẫn thông lệ khuôn khổ quản lý rủi ro cho các CTCK; Đánh giá, xếp hạng các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo thông lệ quốc tế từ đó phân loại và giám sát các tổ chức này.

(TTVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

BigTech: Mở hay đóng phải rõ ràng

BigTech: Mở hay đóng phải rõ ràng

(ĐTTCO) - Hiện nay, các đại gia công nghệ (BigTech) đang có xu hướng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tài chính. Các BigTech đã tiến hành thâm nhập thị trường tài chính toàn cầu với các lĩnh vực chính là thanh toán, tín dụng và bảo hiểm.