10 tháng, Kho bạc Nhà nước huy động trên 156.000 tỷ đồng

(ĐTTC) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, kể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động thành công 156.268,6593 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu.
 

10 tháng, Kho bạc Nhà nước huy động trên 156.000 tỷ đồng

Phiên đấu thầu đầu tháng 11, KBNN phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500  tỷ đồng). Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.101 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,85-5,20%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.096 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,40-6,00%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.051 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,10-6,50%/năm.

ĐTCK

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất