Không đưa vào sử dụng công trình thiếu khảo sát, thiết kế

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn. Theo đó, kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình không được khảo sát, thiết kế hoặc chất lượng khảo sát thiết kế không phù hợp quy chuẩn.

Sở Xây dựng được TP giao trách nhiệm thường xuyên rà soát, lập danh sách các công ty tư vấn xây dựng có năng lực và uy tín trong công tác khảo sát, thiết kế để cập nhật định kỳ 6 tháng, 1 năm, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở. Qua đó, các chủ đầu tư có cơ sở chọn lựa tư vấn khảo sát, thiết kế và lập dự toán công trình xây dựng phù hợp yêu cầu. Các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế công trình xây dựng có trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định, đồng thời nghiêm cấm việc mượn, thuê, cho thuê chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng dưới mọi hình thức.

Không đưa vào sử dụng công trình thiếu khảo sát, thiết kế ảnh 1
Các công trình xây dựng phải đảm bảo khảo sát, thiết kế.
Theo Chỉ thị của UBND TP, cơ quan cấp trên của chủ quản lý, chủ sử dụng kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình không được khảo sát, thiết kế hoặc khảo sát, thiết kế không phù hợp với các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Phải báo cáo kịp thời với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành các công trình không đảm bảo an toàn trong việc vận hành, khai thác, sử dụng.

UBND TP yêu cầu Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Quỹ đầu tư phát triển TP chỉ chấp nhận thanh toán các hồ sơ khảo sát, thiết kế, giám sát, thẩm tra và thi công xây dựng khi có đủ hồ sơ quản lý chất lượng theo quy định; chỉ quyết toán vốn khi hồ sơ thanh toán có biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu của cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Quyết định số 122/2009/QĐ-UBNND ngày 22/12/2009 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, thực tế trên địa bàn vẫn còn nhiều công trình xây dựng khi thi công còn phải dừng lại chờ xử lý, thay đổi giải pháp thiết kế hoặc thiết kế chưa phù hợp với thực tế gây lãng phí trong công tác đầu tư, khi đưa công trình vào khai thác thì hiệu quả sử dụng không cao, xuống cấp nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình khai thác, sử dụng.

Nguyên nhân của tình trạng trên, trước hết là do nhận thức về trách nhiệm trong việc quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng gồm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn quản lý dự án, các nhà thầu tư vấn xây dựng cũng như một số cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng còn chưa đầy đủ. Trong khi đó, việc xử lý các trường hợp vi phạm về chất lượng khảo sát, thiết kế chưa nghiêm minh, chưa kịp thời làm ảnh hưởng chất lượng công trình xây dựng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

(Theo KTĐT)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án - đầu tư

Quy hoạch - Đô thị

Không gian sống