Trả nợ tiền sử dụng đất

Hỏi: - Đất của tôi đã được cấp sổ đỏ, nhưng ghi nợ tiền sử dụng đất từ năm 2009. Vậy chúng tôi có được trả dần hay không, và nếu nay mới đóng, chúng tôi có được đóng theo số tiền đã ghi trên giấy chứng nhận? Nếu sau 5 năm chưa có tiền đóng, chúng tôi có được ghi nợ tiếp?

Hồ Khảm (TPHCM)

Trả lời: - Theo Thông tư 93/2011 ngày 29-6-2011 của Bộ Tài chính, hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định 84/2007 ngày 25-5-2007 của Chính phủ thì nay được áp dụng thanh toán nợ theo quy định tại Khoản 8, Điều 2 Nghị định số 120/2010 ngày 30/12/2010 của Chính phủ.

Cụ thể: a)Trong thời hạn  5 năm kể từ ngày 1-3-2011, nếu đến cơ quan thuế để kê khai và thanh toán nợ, hộ gia đình, cá nhân được trả nợ theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở, việc xác định tiền sử dụng đất căn cứ giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ (đối với diện tích trong hạn mức sử dụng) hoặc căn cứ giá đất do UBND cấp tỉnh quy định và hệ số điều chỉnh giá đất để xác định (đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở).

b)Trường hợp sau 5 năm, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời gian 5 năm vẫn chưa thanh toán hết nợ, số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ % chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bằng tiền sử dụng đất còn nợ/tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhân với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ).

Như vậy, đối với trường hợp của ông, nếu được ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 84/2007 và thời điểm này đi thanh toán nợ, gia đình ông sẽ được chi cục thuế quận tính lại tiền sử dụng đất theo cách tính nêu trên.

Luật gia NGUYỄN VĂN KHÔI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đất chưa có sổ đỏ, không thể lập di chúc thừa kế

(ĐTTCO) - Hỏi: - Tôi đang mua đất của một dự án ở quận 2 (TPHCM). Do thời gian nhận đất còn lâu nên để phòng ngừa chuyện không hay xảy ra, tôi có thể lập di chúc cho người con út thừa kế diện tích đất đó không?

Dự án - đầu tư

Quy hoạch - Đô thị

Thu phí tự động trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(ĐTTCO)-Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC), từ ngày 21-8 sẽ đưa hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) sử dụng thiết bị OBU vào khai thác trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.