Bám sát mục tiêu chiến lược

(ĐTTCO) - Với việc đã trở thành quốc gia đang phát triển có mức thu nhập trung bình, chính sách viện trợ vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đối với Việt Nam trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi mạnh mẽ. Trước yêu cầu đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016-2020”, nhằm góp phần thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Theo đánh giá của Chính phủ, giai đoạn 2011-2015, các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được những chuyển biến tích cực. Bên cạnh nguồn lực trong nước, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Tuy nhiên, đến nay Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình. Do đó, chính sách viện trợ vốn ODA và vốn vay ưu đãi sẽ có nhiều thay đổi, chuyển đổi căn bản từ quan hệ viện trợ phát triển sang quan hệ đối tác. Vì vậy, cần có chính sách và giải pháp thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nhằm tạo nguồn vốn gối đầu và tiền đề bền vững cho giai đoạn sau năm 2020. Bên cạnh đó, tổng số vốn ODA và vốn vay ưu đãi chưa giải ngân của các chương trình, dự án đã ký kết chuyển tiếp từ thời kỳ 2011-2015 sang thời kỳ  2016-2020 còn khá lớn, khoảng gần 22 tỷ USD, trong đó phần lớn là những dự án đầu tư của nhóm 6 Ngân hàng Phát triển với các khoản vay ODA ưu đãi. Theo tính toán của Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2020 dư nợ vay ODA và vốn vay ưu đãi dự kiến đạt khoảng 55 tỷ USD, chiếm khoảng 26% dư nợ công và 15% GDP. Do vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ 2016-2020 là phải tập trung cao độ để hoàn thành các chương trình, dự án theo đúng tiến độ và thời hạn cam kết.

Theo báo cáo của các bộ, ngành và địa phương, tổng nhu cầu huy động và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thời kỳ 2016-2020 rất lớn, khoảng 39,5 tỷ USD, chủ yếu tập trung vào các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, phát triển đô thị, nông nghiệp - nông thôn, môi trường... Căn cứ tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đã ký kết, dự kiến nguồn vốn giải ngân trong 5 năm đạt khoảng 25-30 tỷ USD, bình quân năm đạt 5-6 tỷ USD, tăng 14% so với thời kỳ 2011-2015 và chiếm khoảng 55-66% vốn đầu tư phát triển huy động từ bên ngoài.

Để thu hút, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong thời kỳ 2016-2020, Chính phủ sẽ là đầu mối quản lý nhà nước các nguồn vốn này dựa trên cơ sở phân cấp gắn liền với trách nhiệm, quyền hạn, năng lực quản lý và tính chủ động của các ngành, các cấp, có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan liên quan, bảo đảm hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình theo đúng quy định của pháp luật; chủ động ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí… Ngoài ra, Chính phủ khuyến khích sự phân công lao động và bổ trợ giữa các nhà tài trợ trong việc cung cấp nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong khuổn khổ các chương trình hợp tác phát triển chung, đồng tài trợ theo ngành, lĩnh vực và địa bàn lãnh thổ.

Nhiệm vụ giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong thời kỳ 2016-2020 cũng mang tính khả thi cao và được sắp xếp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, với các điều kiện bảo đảm vốn đối ứng để thực hiện chương trình, dự án theo tiến độ của các điều ước quốc tế và thỏa thuận tài trợ đã ký kết. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về ODA và vốn vay ưu đãi trên cơ sở phân cấp gắn với trách nhiệm, quyền hạn, năng lực quản lý và tính chủ động của các ngành, các cấp. Đồng thời bảo đảm việc thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi phải được xem xét, cân đối và lựa chọn trong tổng thể các nguồn vốn đầu tư phát triển, phải bám sát các mục tiêu của chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hạ tầng đang kéo lùi du lịch

Hạ tầng đang kéo lùi du lịch

(ĐTTCO) - Tại Diễn đàn cấp cao Du lịch Việt Nam tổ chức cuối tuần qua, đã đưa ra những con số ấn tượng: giai đoạn 1990-2017 khách du lịch quốc tế tăng 52 lần, tăng trung bình 16%/năm; khách du lịch nội địa tăng 72 lần, tăng trung bình 22%/năm.

Chủ điểm sự kiện

Vốn vào doanh nghiệp đang hãm lại

(ĐTTCO) - Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi Quốc hội, tính đến đầu tháng 10-2018, tăng trưởng tín dụng của hệ thống NH ở mức 9,89%, thấp hơn khá nhiều so với mức tăng 11,73% của cùng kỳ năm ngoái.